Co robi słowo kluczowe with w Pythonie?

W języku Python, słowo kluczowe with jest często używane do upraszczania pracy z zasobami, takimi jak pliki, połączenia sieciowe, czy bloki, które wymagają odpowiedniego zarządzania zasobami, takiego jak otwarcie i zamknięcie pliku. Użycie with nie tylko ułatwia kod, ale także automatycznie dba o właściwe zarządzanie zasobami, niezależnie od tego, czy w trakcie wykonywania bloku kodu wystąpi błąd, czy nie. W tej lekcji przyjrzymy się bliżej, jak działa with i dlaczego jest tak przydatne.

Jak działa with?

Przykład kodu

Aby zrozumieć, jak działa with, rozpocznijmy od prostego przykładu, w którym otwieramy i czytamy plik:

# Użycie with do otwarcia pliku
with open('plik.txt', 'r') as file:
  # Czytanie zawartości pliku
  content = file.read()
  # Wyświetlanie zawartości pliku
  print(content)

W tym przykładzie, with open('plik.txt', 'r') as file: otwiera plik plik.txt w trybie odczytu ('r') i przypisuje uchwyt do pliku do zmiennej file. Blok kodu wewnątrz with wykonuje operacje na otwartym pliku. Po zakończeniu bloku with, plik jest automatycznie zamykany, niezależnie od tego, czy wystąpiły błędy, czy nie. Jest to znacznie bezpieczniejsze i czystsze podejście niż ręczne zarządzanie otwieraniem i zamykaniem plików, ponieważ redukuje ryzyko wystąpienia wycieku zasobów.

Dlaczego with jest przydatne?

Użycie with ma kilka zalet:

 • Automatyczne zarządzanie zasobami: Automatycznie zajmuje się otwieraniem i zamykaniem zasobów, co zmniejsza ryzyko błędów i wycieków zasobów.
 • Czytelność kodu: Kod jest łatwiejszy do zrozumienia, ponieważ intencja zarządzania zasobami jest wyraźnie określona.
 • Obsługa wyjątków: with zapewnia, że zasoby są poprawnie zwalniane nawet w przypadku wystąpienia wyjątków wewnątrz bloku.

Podsumowanie

Słowo kluczowe with w Pythonie jest potężnym narzędziem, które upraszcza pracę z zasobami wymagającymi odpowiedniego zarządzania, takimi jak pliki. Poprzez automatyzację procesu otwierania i zamykania, with nie tylko czyni kod bardziej czytelnym i bezpiecznym, ale także pomaga uniknąć powszechnych błędów, takich jak zapomnienie o zamknięciu pliku. Dzięki temu, programiści mogą skupić się na logice biznesowej swoich programów, mając pewność, że zarządzanie zasobami jest obsługiwane w sposób efektywny i bezpieczny.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top