Jak wykorzystać moduły os lub sys w Pythonie?

Moduły os i sys w Pythonie to potężne narzędzia, które pozwalają na interakcję z systemem operacyjnym oraz interpreterem Pythona. Dzięki nim możemy między innymi zarządzać strukturą plików, zmiennymi środowiskowymi oraz parametrami skryptów. W tym artykule pokażemy, jak można wykorzystać te moduły na praktycznym przykładzie.

Przykład z wykorzystaniem modułu os

Zarządzanie plikami i katalogami

Moduł os pozwala na tworzenie, usuwanie oraz nawigowanie po katalogach, a także na manipulowanie plikami. Poniżej znajduje się przykład skryptu, który tworzy nowy katalog, zmienia bieżący katalog roboczy, a następnie tworzy plik w tym katalogu.

import os

# Tworzenie nowego katalogu
os.mkdir('new_directory')

# Zmiana bieżącego katalogu roboczego
os.chdir('new_directory')

# Tworzenie nowego pliku w bieżącym katalogu
with open('example_file.txt', 'w') as file:
  file.write('To jest przykładowy tekst.')

# Wyświetlenie bieżącej ścieżki katalogu
current_path = os.getcwd()
print(f'Aktualna ścieżka: {current_path}')

Przykład z wykorzystaniem modułu sys

Odczytywanie argumentów linii poleceń

Moduł sys umożliwia dostęp do niektórych zmiennych używanych lub zarządzanych przez interpreter Pythona oraz do funkcji, które ściśle oddziałują z interpreterem. Poniżej znajduje się przykład, jak odczytać argumenty przekazane do skryptu z linii poleceń.

import sys

# Sprawdzenie liczby argumentów linii poleceń
if len(sys.argv) < 2:
  print("Za mało argumentów. Użycie: python skrypt.py <argument>")
else:
  # Wyświetlenie argumentów linii poleceń
  for i, arg in enumerate(sys.argv):
    print(f'Argument {i}: {arg}')

Podsumowanie

Moduły os i sys są niezwykle użyteczne w codziennej pracy z Pythonem, pozwalając na efektywne i elastyczne zarządzanie środowiskiem wykonania skryptów oraz interakcję z systemem operacyjnym. Wykorzystanie tych modułów otwiera szerokie możliwości, od prostych operacji na plikach i katalogach, po zaawansowane zarządzanie procesami i komunikację międzyprocesową. Warto poświęcić czas na eksplorację dostępnych funkcji i metod, aby w pełni wykorzystać potencjał Pythona w automatyzacji zadań systemowych i administracyjnych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top