Co to jest błąd składni w Pythonie?

Błąd składni (ang. syntax error) w Pythonie, jak w większości języków programowania, jest to błąd, który uniemożliwia interpreterowi zrozumienie i wykonanie kodu z powodu nieprawidłowej konstrukcji językowej. Oznacza to, że w kodzie znajduje się coś, co “łamie reguły” języka Python, co może być spowodowane na przykład literówką, brakującym znakiem, takim jak nawias, przecinek czy cudzysłów, lub niewłaściwym użyciem składni języka.

Błędy składni są zwykle łatwe do zidentyfikowania i naprawienia, ponieważ interpreter Pythona podaje wskazówki dotyczące miejsca i przyczyny błędu. Zrozumienie, jak czytać te wskazówki, jest kluczowe dla efektywnego debugowania kodu.

Przykład kodu z błędem składni

Zobaczmy przykład kodu, który zawiera kilka typowych błędów składni i omówmy, jak je zidentyfikować oraz naprawić.

# Definiujemy funkcję do obliczania sumy dwóch liczb
def addNumbers(number1, number2)
  result = number1 + number 2 # Tu brakuje dwukropka
  print("Wynik dodawania to: ", result
# Tu brakuje zamknięcia nawiasu w print

# Wywołujemy funkcję z dwoma argumentami
addNumbers(5, 7)

Analiza błędów

 1. Pierwszy błąd znajduje się w linii definicji funkcji def addNumbers(number1, number2). Brakuje tutaj dwukropka na końcu, który jest wymagany w Pythonie do oznaczenia początku bloku kodu.
 2. Drugi błąd to nieprawidłowa spacja w wyrażeniu number1 + number 2. Python interpretuje number 2 jako nieznaną zmienną zamiast traktować to jako dwa argumenty.
 3. Trzeci błąd występuje, gdy brakuje zamykającego nawiasu w wywołaniu funkcji print.

Jak naprawić błędy składni

Po zidentyfikowaniu błędów składni możemy je szybko naprawić, poprawiając kod w następujący sposób:

# Poprawiona definicja funkcji do obliczania sumy
def addNumbers(number1, number2): # Dodajemy dwukropek
  result = number1 + number2 # Usuwamy zbędną spację
  print("Wynik dodawania to: ", result) # Dodajemy brakujący nawias

# Poprawione wywołanie funkcji z dwoma argumentami
addNumbers(5, 7)

Podsumowanie

Błędy składni w Pythonie, choć mogą na pierwszy rzut oka wydawać się frustrujące, są zazwyczaj proste do zdiagnozowania i naprawienia. Kluczową umiejętnością jest umiejętność czytania i interpretowania komunikatów błędów podawanych przez interpreter Pythona. Rozumienie i poprawianie błędów składni jest fundamentalnym krokiem w nauce programowania, który pozwala na rozwijanie bardziej złożonych i efektywnych programów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top