Czym jest BOM (Browser Object Model)?

BOM, czyli Model Obiektowy Przeglądarki, to zestaw obiektów dostępnych w przeglądarce internetowej, umożliwiających interakcję z samą przeglądarką, niezależnie od wyświetlanej zawartości. BOM zawiera obiekty takie jak window, navigator, location, history, które umożliwiają zarządzanie oknem przeglądarki, dostęp do informacji o przeglądarce, manipulowanie URL-em oraz historią przeglądanych stron.

Przykład zastosowania BOM w JavaScript i HTML

Rozważmy prosty przykład, w którym używamy JavaScript do wyświetlenia informacji o przeglądarce oraz do manipulowania historią przeglądania za pomocą obiektów BOM.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Przykład BOM w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Informacje o przeglądarce</h3>
  <button onclick="displayBrowserInfo()">Pokaż informacje</button>
  <button onclick="navigateBack()">Powrót</button>
  <script>
    // Funkcja wyświetlająca informacje o przeglądarce
    function displayBrowserInfo() {
      alert("Przeglądarka: " + navigator.userAgent +
         "\nJęzyk: " + navigator.language);
    }

    // Funkcja nawigująca stronę do tyłu
    function navigateBack() {
      history.back();
    }
  </script>
</body>
</html>

W powyższym przykładzie:

 • Używamy obiektu navigator do wyświetlenia informacji o przeglądarce użytkownika i jego języku.
 • Używamy obiektu history i jego metody back() do nawigacji do poprzedniej strony w historii przeglądania.

Podsumowanie

BOM jest kluczowym elementem interakcji między JavaScriptem a przeglądarką internetową. Dzięki BOM, programiści mogą tworzyć dynamiczne i interaktywne aplikacje webowe, które mogą reagować na działania użytkownika, dostosowywać się do jego preferencji i oferować bogatsze doświadczenia online. Wykorzystanie BOM pozwala na tworzenie skryptów, które mogą zarządzać oknami przeglądarki, komunikować się z serwerem, manipulować historią przeglądania i wiele więcej, co sprawia, że jest to niezwykle potężne narzędzie w rękach deweloperów webowych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video JavaScript w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top