Jak korzystać z modułu datetime w Pythonie?

Moduł datetime w Pythonie to potężne narzędzie do manipulacji datami i czasem. Pozwala na tworzenie, formatowanie, manipulację oraz porównywanie obiektów daty i czasu w łatwy i intuicyjny sposób. W tym artykule przyjrzymy się, jak można wykorzystać ten moduł do rozwiązania typowych zadań związanych z datami i czasem, takich jak obliczanie różnic między datami, dodawanie okresów czasu do danej daty czy formatowanie dat do czytelnej formy.

Przykład użycia modułu datetime

Załóżmy, że potrzebujemy stworzyć skrypt, który oblicza, ile dni pozostało do Twoich następnych urodzin oraz wyświetla aktualny dzień tygodnia. Skorzystamy z modułu datetime do rozwiązania tego zadania.

from datetime import datetime, timedelta

# Pobranie aktualnej daty
current_date = datetime.now()
print("Aktualna data:", current_date.strftime("%Y-%m-%d"))

# Definiowanie daty urodzin w bieżącym roku
birthday = datetime(current_date.year, 7, 24)

# Sprawdzenie, czy urodziny już były w tym roku
if birthday < current_date:
    # Jeśli tak, ustawiamy datę urodzin na następny rok
    birthday = datetime(current_date.year + 1, 7, 24)

# Obliczenie różnicy dni między obecną datą a datą urodzin
days_until_birthday = (birthday - current_date).days
print(f"Pozostało dni do urodzin: {days_until_birthday}")

# Wyświetlenie aktualnego dnia tygodnia
day_of_week = current_date.strftime("%A")
print(f"Dzisiaj jest: {day_of_week}")

Omówienie kodu

  • Najpierw importujemy datetime i timedelta z modułu datetime. datetime jest używane do reprezentowania daty i czasu, podczas gdy timedelta pozwala na operacje na dacie/czasie, takie jak dodawanie czy odejmowanie dni.
  • Pobieramy aktualną datę i czas za pomocą datetime.now() i wyświetlamy ją, używając metody strftime do sformatowania daty do czytelnej formy.
  • Następnie definiujemy datę następnych urodzin. Jeśli data urodzin w bieżącym roku już minęła, obliczamy datę urodzin na następny rok.
  • Obliczamy, ile dni pozostało do urodzin, odejmując obecną datę od daty urodzin i wykorzystując atrybut .days zwróconego obiektu timedelta.
  • Na koniec wyświetlamy aktualny dzień tygodnia, również korzystając z metody strftime.

Podsumowanie

Moduł datetime w Pythonie jest niezwykle przydatny w pracy z datami i czasem, oferując szeroki zakres możliwości. Dzięki intuicyjnym metodą można łatwo wykonywać różnorodne operacje, takie jak porównywanie dat, obliczanie różnic czasu, dodawanie okresów czasowych do dat czy formatowanie ich do czytelnej postaci. Przykład, który omówiliśmy, pokazuje tylko fragment możliwości, jakie daje ten moduł, zachęcamy więc do dalszego eksplorowania i eksperymentowania z datetime w własnych projektach.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top