Co to jest pickling i unpickling w Pythonie?

Python oferuje wiele mechanizmów do przechowywania danych w sposób trwały. Dwa z tych mechanizmów, pickling i unpickling, pozwalają na serializację i deserializację obiektów Pythona. Serializacja, znana również jako pickling, to proces konwersji obiektu Pythona na ciąg bajtów, co umożliwia zapisanie go do pliku lub przesłanie przez sieć. Deserializacja, czyli unpickling, to odwrotny proces, który pozwala na odtworzenie obiektu z ciągu bajtów. Te mechanizmy są niezwykle przydatne, gdy potrzebujemy przechowywać dane między sesjami lub wymieniać dane między różnymi programami Pythona.

Przykład kodu w Pythonie

Poniżej znajduje się przykład użycia pickling i unpickling w Pythonie:

import pickle

# Tworzenie przykładowego obiektu (w tym przypadku słownika)
data = {
  "name": "John",
  "age": 30,
  "city": "New York"
}

# Serializacja (pickling) obiektu do pliku
with open("data.pkl", "wb") as file:
  # Zapisywanie obiektu do pliku za pomocą pickle
  pickle.dump(data, file)

# Deserializacja (unpickling) obiektu z pliku
with open("data.pkl", "rb") as file:
  # Odczytywanie obiektu z pliku
  loaded_data = pickle.load(file)

# Wyświetlenie załadowanych danych
print(loaded_data)

Komentarze w kodzie wyjaśniają każdy krok procesu pickling i unpickling, począwszy od tworzenia obiektu, przez jego serializację do pliku, aż po deserializację i odczytanie z pliku.

Główne aspekty pickling i unpickling

 • Bezpieczeństwo: Używanie pickling może być niebezpieczne, jeśli źródło serializowanych danych nie jest zaufane. Pickle nie jest odporny na złośliwe dane i może wykonać dowolny kod podczas deserializacji.
 • Kompatybilność: Dane zserializowane za pomocą pickle mogą nie być kompatybilne między różnymi wersjami Pythona. Ważne jest, aby mieć to na uwadze podczas przechowywania danych na dłuższy czas.
 • Wykorzystanie: Pickle jest szczególnie przydatny, gdy pracujemy z obiektami Pythona, które nie mają bezpośredniego odwzorowania na formaty danych, takie jak JSON czy XML.

Podsumowanie

Pickling i unpickling w Pythonie to potężne narzędzia do serializacji i deserializacji obiektów. Pozwalają one na łatwe zapisywanie stanu obiektów do plików i ich późniejsze odtwarzanie, co jest szczególnie użyteczne w aplikacjach wymagających trwałości danych. Jednak ważne jest, aby stosować te mechanizmy z rozwagą, z uwagi na potencjalne ryzyko związane z bezpieczeństwem.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top