Co to są docstringi w Pythonie?

Docstringi w Pythonie to łańcuchy dokumentacyjne, które są używane do opisania działania modułów, funkcji, klas i metod. Są to wieloliniowe komentarze, które pomagają innym programistom, a także przyszłemu “ja”, zrozumieć, co dany fragment kodu robi, jak go używać i jakie wartości oczekuje lub zwraca. Docstringi są bardzo ważne w profesjonalnym programowaniu, ponieważ przyczyniają się do lepszej czytelności i utrzymywalności kodu.

Przykład kodu z docstringami

Poniżej znajduje się przykład funkcji w Pythonie, która wykorzystuje docstring do opisania swojego działania:

def add_numbers(a, b):
  """
  Dodaje dwie liczby i zwraca ich sumę.
  
  Parametry:
  a (int): Pierwsza liczba do dodania.
  b (int): Druga liczba do dodania.
  
  Zwraca:
  int: Suma dwóch liczb.
  """
  return a + b

W powyższym przykładzie, docstring znajdujący się bezpośrednio pod definicją funkcji add_numbers szczegółowo opisuje, co funkcja robi, jakie parametry przyjmuje (wraz z ich typami) oraz co funkcja zwraca. Jest to bardzo użyteczne, szczególnie w dużych projektach, gdzie różne części kodu są ze sobą ściśle powiązane.

Jak korzystać z docstringów?

Docstringi umieszcza się bezpośrednio pod definicją modułu, klasy, metody lub funkcji. Python wykorzystuje trzy cudzysłowy (zarówno pojedyncze ''' jak i podwójne """) do zdefiniowania docstringów, co pozwala na umieszczenie w nich wieloliniowego tekstu.

Oto kolejny przykład, tym razem z klasą używającą docstringów:

class Calculator:
  """
  Klasa Calculator służy do wykonywania prostych operacji matematycznych.
  
  Metody:
  add(a, b) - zwraca sumę dwóch liczb.
  subtract(a, b) - zwraca różnicę dwóch liczb.
  """
  
  def add(self, a, b):
    """
    Dodaje dwie liczby i zwraca ich sumę.
    
    Parametry:
    a (int): Pierwsza liczba.
    b (int): Druga liczba.
    
    Zwraca:
    int: Suma a i b.
    """
    return a + b
  
  def subtract(self, a, b):
    """
    Odejmuje drugą liczbę od pierwszej i zwraca wynik.
    
    Parametry:
    a (int): Liczba, od której odejmujemy.
    b (int): Liczba, którą odejmujemy.
    
    Zwraca:
    int: Różnica a i b.
    """
    return a - b

Dlaczego warto używać docstringów?

 1. Dokumentacja w miejscu użycia: Docstringi są integralną częścią kodu, co oznacza, że dokumentacja jest zawsze tam, gdzie jest potrzebna.
 2. Wsparcie narzędzi: Narzędzia takie jak Sphinx mogą automatycznie generować dokumentację na podstawie docstringów, co znacznie ułatwia utrzymanie aktualnej dokumentacji projektu.
 3. Interaktywna pomoc: Używając interpretera Pythona, możesz łatwo uzyskać dostęp do docstringów za pomocą funkcji help() lub atrybutu __doc__, co jest niezwykle przydatne podczas pracy w interaktywnym środowisku.

Podsumowanie

Docstringi w Pythonie to potężne narzędzie do dokumentowania kodu. Umożliwiają one tworzenie przejrzystych i łatwych do zrozumienia opisów modułów, klas,

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top