Co to jest Python egg?

W świecie Pythona termin “egg” odnosi się do specyficznego formatu dystrybucji pakietów, używanego do dystrybuowania i instalowania pakietów Pythona. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym jest Python egg, do czego służy i jak możemy z niego korzystać.

Co to jest egg w Pythonie?

Python egg to archiwalny format dystrybucji pakietów Pythona. Został zaprojektowany w celu ułatwienia dystrybucji, instalacji oraz zarządzania zależnościami pakietów. Format ten jest podobny do formatu .jar w Javie i zawiera skompilowany kod bajtowy, metadane oraz informacje o zależnościach pakietu.

Przykład użycia

W praktyce, format egg jest często używany z narzędziem setuptools, które umożliwia tworzenie i zarządzanie pakietami Pythona. Poniżej znajduje się przykład, jak można utworzyć prosty pakiet i spakować go do formatu egg.

# setup.py - przykładowy plik konfiguracyjny dla setuptools
from setuptools import setup, find_packages

setup(
  name="PrzykladowyPakiet",
  version="0.1",
  packages=find_packages(),
  # Dodajemy metadane o pakiecie
  author="Twoje Imię",
  author_email="twój.email@example.com",
  description="Opis Twojego pakietu",
  license="MIT",
  keywords="przykład pakietu",
)

Aby utworzyć egg, należy uruchomić poniższą komendę w terminalu:

python setup.py bdist_egg

Komentarze:

 • setup.py: To plik konfiguracyjny, który informuje setuptools o szczegółach pakietu, takich jak nazwa, wersja, autor, itp.
 • find_packages(): Funkcja ta automatycznie znajduje pakiety, które należy dołączyć.
 • bdist_egg: To polecenie powoduje utworzenie dystrybucji w formacie egg.

Dlaczego warto używać Python egg?

 1. Zarządzanie zależnościami: Egg pomagają w określaniu i instalowaniu zależności pakietu.
 2. Łatwa instalacja: Pakiety w formacie egg można łatwo instalować za pomocą narzędzi takich jak easy_install lub pip.
 3. Przenośność: Format egg zapewnia przenośność pakietów między różnymi środowiskami.

Podsumowanie

Python egg to format pakietowania, który ułatwia dystrybucję, instalację i zarządzanie pakietami Pythona. Mimo że w nowszych projektach częściej używa się formatu koła (wheel), egg nadal znajduje zastosowanie w niektórych starszych systemach i projektach. Znajomość tego formatu jest przydatna dla programistów Pythona, zwłaszcza tych, którzy zajmują się tworzeniem i dystrybucją pakietów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top