Jakie są różnice między klasą wewnętrzną Member a klasą wewnętrzną Local w Javie?

Java oferuje różnorodne typy klas wewnętrznych, które pozwalają na efektywne zarządzanie przestrzenią nazw i lepszą organizację kodu. Dwie z nich to klasy wewnętrzne typu Member oraz Local. Te dwa typy różnią się zakresem, sposobem deklaracji oraz dostępnością.

Przykład kodu z klasą wewnętrzną Member i Local

Poniżej przedstawiam przykład, który ilustruje zastosowanie obu tych klas:

// Klasa zewnętrzna
public class OuterClass {
  private String outerField = "Zewnętrzne pole";

  // Klasa wewnętrzna typu Member
  class MemberInner {
    void display() {
      // Dostęp do pola klasy zewnętrznej
      System.out.println(outerField);
    }
  }

  void testClasses() {
    // Instancja klasy wewnętrznej Member
    MemberInner member = new MemberInner();
    member.display();

    // Klasa wewnętrzna typu Local w metodzie
    class LocalInner {
      void display() {
        // Dostęp do pola klasy zewnętrznej
        System.out.println(outerField + " (lokalne)");
      }
    }

    // Instancja klasy wewnętrznej Local
    LocalInner local = new LocalInner();
    local.display();
  }

  public static void main(String[] args) {
    OuterClass outer = new OuterClass();
    outer.testClasses();
  }
}

Komentarze do kodu

 1. Klasa wewnętrzna Member (MemberInner):
  • Jest to niestatyczna klasa zdefiniowana na poziomie innego obiektu.
  • Może dostępować do wszystkich pól i metod klasy zewnętrznej, niezależnie od ich modyfikatorów dostępu.
 2. Klasa wewnętrzna Local (LocalInner):
  • Zdefiniowana wewnątrz metody i nie jest widoczna poza tą metodą.
  • Może korzystać z finalnych lub efektywnie finalnych zmiennych lokalnych z tej metody.

Podsumowanie

Klasy wewnętrzne typu Member i Local różnią się głównie zakresem i dostępnością. Member Inner Class może być używana wszędzie w klasie zewnętrznej i ma dostęp do wszystkich jej członków, podczas gdy Local Inner Class jest ograniczona do bloku, w którym została zdefiniowana, co zapewnia większą kontrolę nad widocznością i żywotnością instancji klasy. W praktyce wybór między tymi typami zależy od specyficznych potrzeb i struktury projektu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego  aspektów.

Scroll to Top