Jakie są ograniczenia wielowątkowości w Pythonie?

Wielowątkowość w Pythonie jest szeroko stosowana do realizacji zadań wymagających równoczesnego wykonania, co teoretycznie pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów procesora i skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie programu. Mimo że wielowątkowość oferuje wiele korzyści, napotyka na szereg ograniczeń wynikających głównie z natury interpretera Pythona i jego sposobu zarządzania pamięcią i wykonaniem kodu. Kluczowym ograniczeniem jest Global Interpreter Lock (GIL), który wpływa na wydajność programów wielowątkowych. Przeanalizujmy ten aspekt na przykładzie.

Przykład ilustrujący ograniczenia GIL

Załóżmy, że chcemy przeprowadzić proste zadanie obliczeniowe w dwóch wątkach równolegle. Poniżej znajduje się przykład kodu z komentarzami wyjaśniającymi jego działanie.

import threading
import time

# Funkcja, która wykonuje zadanie obliczeniowe
def compute():
  # Licznik czasu wykonania
  start = time.time()
  # Proste obliczenie jako zadanie
  [x**2 for x in range(10000000)]
  end = time.time()
  print("Czas wykonania: {:.2f} sekund".format(end - start))

# Tworzenie wątków
thread1 = threading.Thread(target=compute)
thread2 = threading.Thread(target=compute)

# Uruchomienie wątków
start = time.time()
thread1.start()
thread2.start()

# Oczekiwanie na zakończenie wątków
thread1.join()
thread2.join()
end = time.time()

# Wyświetlenie czasu wykonania całego programu
print("Całkowity czas wykonania: {:.2f} sekund".format(end - start))

Podsumowanie

Głównymi ograniczeniami wielowątkowości w Pythonie są:

 1. Global Interpreter Lock (GIL): Zapewnia, że tylko jeden wątek wykonuje kod bajtowy Pythona w danym momencie, co ogranicza efektywność programów obliczeniowo intensywnych.
 2. Zarządzanie zasobami: Wątki współdzielą tę samą przestrzeń pamięci, co może prowadzić do problemów z bezpieczeństwem dostępu do danych.
 3. Narzut związany z zarządzaniem wątkami: Tworzenie i niszczenie wątków jest kosztowne z punktu widzenia zasobów systemowych.

Chociaż wielowątkowość w Pythonie ma swoje ograniczenia, może być skutecznie wykorzystywana w aplikacjach I/O-bound, gdzie program czeka na zewnętrzne zdarzenia, takie jak odpowiedzi sieciowe czy operacje na plikach. W przypadkach wymagających intensywnych obliczeń lepszym wyborem może być użycie wieloprocesowości, która omija ograniczenia GIL poprzez uruchomienie zadania w oddzielnych procesach.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top