Cykl życia wątku w Java

W Javie wątki są podstawową jednostką programowania współbieżnego, pozwalając na równoczesne wykonywanie wielu sekcji programu. Rozumienie cyklu życia wątka jest kluczowe do efektywnego zarządzania współbieżnością i unikania problemów takich jak zakleszczenie czy wyścigi. W tej lekcji przyjrzymy się różnym stanom, przez które przechodzi wątek w Javie, oraz jak można zarządzać tymi stanami.

Cykl życia wątka

Wątek w Javie może znajdować się w jednym z kilku stanów:

 1. Nowy (New): Wątek został utworzony, ale nie został jeszcze uruchomiony.
 2. Wykonywalny (Runnable): Wątek jest gotowy do uruchomienia i czeka na przydzielenie czasu procesora.
 3. Zablokowany (Blocked): Wątek czeka na zwolnienie zasobu zablokowanego przez inny wątek.
 4. Oczekujący (Waiting): Wątek czeka na inny wątek, aby wykonać określoną akcję.
 5. Czasowy sen (Timed Waiting): Wątek wykonuje oczekiwanie przez określony czas.
 6. Zakończony (Terminated): Wątek zakończył wykonanie.

Przykład: Zarządzanie stanem wątka w aplikacji

W tym przykładzie utworzymy prostą aplikację z wątkiem, który przechodzi przez różne stany cyklu życia.

ThreadExample.java

// Klasa reprezentująca zadanie wątka
class ThreadTask implements Runnable {
  public void run() {
    // Wątek w stanie Runnable
    goForWaitingState();
    // Symulacja pracy
    try {
      Thread.sleep(1000); // Czasowy sen
    } catch (InterruptedException e) {
      Thread.currentThread().interrupt();
    }
    System.out.println("Zadanie wątka zakończone");
  }

  // Metoda symulująca oczekiwanie
  private void goForWaitingState() {
    synchronized (this) {
      try {
        // Oczekiwanie na powiadomienie
        this.wait(500); // Oczekujący
      } catch (InterruptedException e) {
        Thread.currentThread().interrupt();
      }
    }
  }
}

public class ThreadExample {
  public static void main(String[] args) {
    ThreadTask task = new ThreadTask();
    Thread thread = new Thread(task);
    thread.start(); // Uruchomienie wątka
    synchronized (task) {
      task.notify(); // Powiadomienie oczekującego wątka
    }
  }
}

Podsumowanie

Cykl życia wątka w Javie jest fundamentalnym konceptem, który pozwala na efektywne zarządzanie współbieżnością w aplikacjach. Zrozumienie różnych stanów wątków oraz sposobów ich zmiany jest kluczowe do pisania efektywnych, bezpiecznych i wolnych od błędów aplikacji współbieżnych. W przykładzie pokazaliśmy, jak wątek może być uruchomiony, jak przechodzi do stanu oczekiwania, a następnie kończy swoje działanie, co jest tylko jednym z wielu scenariuszy zarządzania wątkami w Javie.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top