Czy możemy wywołać metodę z parametrami za pomocą refleksji w Javie?

Refleksja w Javie to potężne narzędzie, które pozwala na inspekcję klas, interfejsów, pól i metod w czasie wykonania. Jednym z najbardziej interesujących zastosowań refleksji jest możliwość wywoływania metod, które mogą być znane tylko podczas działania programu. Dziś pokażemy, jak za pomocą refleksji można wywołać metodę z parametrami.

Przykład użycia refleksji do wywołania metody z parametrami

Zacznijmy od przygotowania klasy, w której znajduje się metoda, którą będziemy chcieli wywołać refleksyjnie. Następnie przejdziemy przez proces wywoływania tej metody z użyciem refleksji.

// Klasa z metodą do wywołania
public class ReflectionExample {
  
  // Metoda, która przyjmuje dwa parametry: liczbę i napis
  public void displayMessage(int number, String message) {
    // Wyświetla przekazany napis i liczbę
    System.out.println("Received number: " + number + 
              " and message: " + message);
  }
}

// Główna klasa z metodą main
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      // Tworzenie obiektu klasy, w której znajduje się metoda
      ReflectionExample example = new ReflectionExample();
      
      // Pobieranie obiektu klasy Class
      Class<?> cls = example.getClass();
      
      // Pobieranie metody o nazwie 'displayMessage' z parametrami
      // int i String
      Method method = cls.getDeclaredMethod("displayMessage",
                         int.class, String.class);
      
      // Wywołanie metody na obiekcie 'example' z parametrami 12 i "Hello"
      method.invoke(example, 12, "Hello");
    } catch (NoSuchMethodException | IllegalAccessException |
         InvocationTargetException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Opis kodu

 1. Definicja klasy ReflectionExample: Klasa ta zawiera metodę displayMessage, która przyjmuje dwa parametry: liczbę całkowitą (int) oraz napis (String). Ta metoda po prostu wyświetla te wartości na standardowym wyjściu.
 2. Klasa Main z metodą main: Jest to punkt wejścia do programu. W tej metodzie wykorzystujemy refleksję do:
  • Pobrania referencji do obiektu klasy ReflectionExample.
  • Zdobycia informacji o metodzie displayMessage przy pomocy metody getDeclaredMethod, określając jej sygnaturę (typy parametrów).
  • Wywołania metody displayMessage na obiekcie example z odpowiednimi parametrami, używając metody invoke.

Podsumowanie

Wywoływanie metod z parametrami za pomocą refleksji w Javie jest nie tylko możliwe, ale również stosunkowo proste, o ile zna się nazwę metody oraz jej parametry. Dzięki refleksji, Java daje programistom narzędzie do dynamicznego manipulowania kodem, co może być szczególnie użyteczne w aplikacjach, które wymagają dużej elastyczności. Refleksja powinna być jednak używana z rozwagą ze względu na potencjalny wpływ na wydajność i bezpieczeństwo aplikacji.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego  aspektów.

Scroll to Top