Czym jest zmienna w języku C

Zmienne są podstawowym budulcem programowania w języku C. Pozwalają na przechowywanie danych, które mogą być używane i modyfikowane przez program. Zrozumienie zmiennych jest kluczowe dla efektywnego programowania, ponieważ umożliwiają one przechowywanie i manipulowanie wartościami w trakcie wykonywania programu. W tej lekcji przyjrzymy się bliżej, czym są zmienne w języku C, jakie mają typy i jak są wykorzystywane w praktyce.

Definicja i deklaracja zmiennej

Zmienna w języku C to nazwane miejsce w pamięci, które jest wykorzystywane do przechowywania wartości określonego typu. Aby użyć zmiennej, najpierw musimy ją zadeklarować, określając jej typ i nazwę. Typ zmiennej określa, jakiego rodzaju dane może przechowywać (np. liczby całkowite, liczby zmiennoprzecinkowe, znaki) i jak dużo miejsca zajmuje w pamięci.

Przykład kodu w C

Oto prosty przykład kodu w C, który ilustruje deklarację i użycie zmiennej:

#include <stdio.h>

int main() {
  // Deklaracja zmiennej typu int o nazwie data z wartością początkową 10
  int data = 10;

  // Wyświetlenie wartości zmiennej data
  printf("Wartość zmiennej data: %d\n", data);
  
  // Modyfikacja wartości zmiennej data
  data = 20;

  // Ponowne wyświetlenie wartości zmiennej data po modyfikacji
  printf("Nowa wartość zmiennej data: %d\n", data);
  
  return 0;
}
 • int data = 10; deklaruje zmienną typu int (liczba całkowita) o nazwie data i przypisuje jej wartość początkową 10.
 • printf("Wartość zmiennej data: %d\n", data); używa funkcji printf do wyświetlenia wartości zmiennej data.
 • Następnie wartość zmiennej data jest modyfikowana na 20, co jest ilustrowane przez przypisanie data = 20;.
 • Na koniec, program ponownie wyświetla nową wartość zmiennej data za pomocą kolejnego wywołania printf.

Typy zmiennych

W języku C istnieje kilka podstawowych typów zmiennych, które mogą przechowywać różne rodzaje danych:

 • int – liczby całkowite,
 • float i double – liczby zmiennoprzecinkowe,
 • char – pojedyncze znaki.

Każdy z tych typów używa określonej ilości pamięci i ma swój zakres wartości, które może przechowywać.

Podsumowanie

Zmienne są niezbędnym elementem języka C, umożliwiającym przechowywanie i manipulację danymi. Poprzez deklarację zmiennej informujemy kompilator o jej typie i nazwie, co pozwala na alokację odpowiedniej ilości pamięci. Zrozumienie, jak deklarować i używać zmiennych, jest kluczowe dla pisania efektywnych programów w C. Praktyczne ćwiczenia z deklaracją, przypisywaniem wartości i modyfikacją zmiennych pozwolą na lepsze zrozumienie ich działania i zastosowania w różnych sytuacjach programistycznych

 

Scroll to Top