Komentarze w języku C

Komentarze w języku C pełnią kluczową rolę w procesie tworzenia kodu. Nie są one brane pod uwagę podczas kompilacji programu, co oznacza, że nie wpływają na jego działanie. Ich głównym zadaniem jest dostarczenie dodatkowych informacji dla osoby czytającej kod, co znacząco ułatwia zrozumienie działania programu, intencji autora oraz ułatwia współpracę w zespołach programistycznych. W C istnieją dwa rodzaje komentarzy: jednoliniowe i wieloliniowe.

Przykład kodu w C z komentarzami

Oto przykład kodu w języku C, który demonstruje oba typy komentarzy:

#include <stdio.h>

int main() {
  // To jest komentarz jednoliniowy, wyjaśniający pojedynczą linię kodu
  int data = 10; // Inicjalizacja zmiennej data wartością 10
  
  /* To jest komentarz wieloliniowy.
    Może on zawierać wiele linii tekstu.
    Używany jest do opisania większych bloków kodu lub wyjaśnienia
    złożonych algorytmów. */
  printf("Wartość zmiennej data: %d \n", data);
  
  return 0; // Zakończenie programu z kodem powrotu 0
}
 • Komentarze jednoliniowe rozpoczynają się od // i trwają do końca linii. Są one używane do krótkich wyjaśnień lub notatek dotyczących danej linii kodu.
 • Komentarze wieloliniowe rozpoczynają się od /* i kończą na */. Mogą one obejmować wiele linii i służą do opisywania bardziej skomplikowanych fragmentów kodu, algorytmów lub do tymczasowego wyłączania części kodu podczas testowania.

Zastosowanie komentarzy

Komentarze w kodzie powinny być stosowane umiejętnie, aby nie przeszkadzały w czytaniu kodu, ale jednocześnie dostarczały wartościowe informacje. Oto kilka praktyk:

 • Wyjaśnianie złożonego kodu: Komentarze powinny pomagać w zrozumieniu złożonych fragmentów kodu, wyjaśniając, co robi dany fragment i dlaczego został użyty.
 • Dokumentowanie kodu: Dobre praktyki programistyczne sugerują, że funkcje i moduły powinny być opatrzone komentarzami wyjaśniającymi ich działanie, parametry wejściowe i wartości zwracane.
 • Pomijanie kodu: Komentarze wieloliniowe mogą być używane do tymczasowego wyłączenia fragmentów kodu podczas debugowania lub testowania różnych rozwiązań.

Podsumowanie

Komentarze są niezbędnym narzędziem w arsenale każdego programisty C. Umożliwiają one nie tylko lepsze zrozumienie kodu, ale także ułatwiają współpracę i utrzymanie projektów. Ważne jest, aby pamiętać o umiarze i używać komentarzy w taki sposób, by były one wartościowe dla osoby czytającej kod. Dobrze skomentowany kod jest znacznie łatwiejszy w utrzymaniu i rozwijaniu, co jest kluczowe w długoterminowych projektach programistycznych.

 

Scroll to Top