Pierwszy program w języku C

Wstęp

Programowanie w języku C jest fundamentalnym krokiem dla wielu programistów. C, będąc językiem średniego poziomu, łączy w sobie cechy języków wysokiego i niskiego poziomu, oferując zarówno kontrolę nad sprzętem, jak i stosunkowo łatwą składnię. W tej lekcji przedstawimy podstawy pisania, kompilacji i uruchamiania prostego programu w C. Skupimy się na klasycznym “Hello, World!” – programie, który jest tradycyjnie używany jako pierwszy krok w nauce nowego języka programowania.

Przygotowanie środowiska pracy

Możesz programować w C i C++ w Visual Studio Code, przeczytaj jak przygotować środowisko w Code w tym artykule.

Przykład kodu w C

Oto przykład prostego programu w języku C, który wyświetla na ekranie “Hello, World!”.

#include <stdio.h>

int main() {
  // Wyświetlenie tekstu "Hello, World!" na ekranie
  printf("Hello, World! \n");
  
  return 0;
}
 • #include <stdio.h> jest dyrektywą preprocesora, która mówi kompilatorowi o dołączeniu standardowej biblioteki wejścia/wyjścia. Jest to konieczne do korzystania z funkcji printf.
 • int main() deklaruje funkcję główną main, która jest punktem startowym każdego programu w C. Typ zwracany int oznacza, że funkcja zwraca wartość całkowitą.
 • W ciele funkcji main, funkcja printf jest używana do wyświetlenia tekstu na standardowym wyjściu, czyli na ekranie. Tekst w cudzysłowie to ciąg, który ma być wyświetlony.
 • return 0; kończy wykonanie programu i zwraca wartość 0, co zazwyczaj sygnalizuje, że program zakończył działanie pomyślnie.

Podsumowanie

Pierwszy program w języku C, chociaż prosty, jest ważnym krokiem w nauce tego języka. Uczy podstawowej struktury programu, użycia funkcji i procesu kompilacji. “Hello, World!” to nie tylko sposób na wyświetlenie tekstu na ekranie, ale także wprowadzenie do bardziej złożonych konceptów programowania w C, które będziemy eksplorować w kolejnych lekcjach. Pamiętaj, że praktyka jest kluczem do opanowania języka C, więc eksperymentuj z kodem, modyfikuj go i uruchamiaj, aby lepiej zrozumieć działanie programów.

 

Scroll to Top