Czym różnią się pliki .py od .pyc?

W dzisiejszych czasach Python jest jednym z najpopularniejszych języków programowania, wykorzystywanym w różnorodnych projektach, od prostych skryptów po zaawansowane systemy. Aby zrozumieć, jak Python zarządza swoim kodem, warto przyjrzeć się dwóm typom plików: .py i .pyc. Ale czym dokładnie są te pliki i jakie pełnią funkcje w ekosystemie Pythona?

Co to są pliki .py?

Pliki z rozszerzeniem .py zawierają kod źródłowy napisany w języku Python. Są to tekstowe pliki, które można edytować w dowolnym edytorze tekstu lub środowisku programistycznym. Kod w tych plikach jest interpretowany przez interpreter Pythona, co pozwala na jego wykonanie.

# Przykład prostego skryptu Pythona (hello.py)
def say_hello(name):
    # Wyświetla powitanie
    print(f"Hello, {name}!")

if __name__ == "__main__":
    say_hello("World")

A co z plikami .pyc?

Pliki .pyc są skompilowanymi wersjami plików .py. Python kompiluje pliki .py do bajtkodu, czyli niskopoziomowego zestawu instrukcji, które są następnie wykonywane przez wirtualną maszynę Pythona (Python Virtual Machine, PVM). Pliki .pyc są tworzone automatycznie przez Pythona, gdy skrypt jest wykonywany, co ma na celu przyspieszenie czasu ładowania skryptów. Bajtkod jest niezależny od platformy, co oznacza, że skompilowany plik .pyc może być wykonywany na dowolnym systemie, na którym zainstalowano odpowiednią wersję interpretera Pythona.

Jak to działa w praktyce?

Gdy skrypt Pythona jest po raz pierwszy uruchamiany, Python sprawdza, czy istnieje skompilowana wersja tego skryptu (plik .pyc w folderze __pycache__). Jeśli tak, i jest on aktualny (tzn. nie modyfikowano pliku .py od czasu ostatniej kompilacji), Python użyje skompilowanego bajtkodu, aby zaoszczędzić czas potrzebny na ponowną kompilację. Jeśli plik .py został zmieniony lub nie ma skompilowanej wersji, Python automatycznie skompiluje plik do .pyc przed wykonaniem.

Podsumowanie

Pliki .py i .pyc odgrywają kluczowe role w procesie wykonania kodu Pythona. Podczas gdy pliki .py zawierają czytelny dla człowieka kod źródłowy, pliki .pyc zawierają skompilowany bajtkod, który jest szybciej ładowany przez interpreter. Mechanizm ten pozwala na znaczną optymalizację czasu wykonywania skryptów, zachowując przy tym przejrzystość i łatwość edycji kodu źródłowego. Zrozumienie różnicy między tymi dwoma typami plików jest kluczowe dla każdego, kto chce pogłębić swoją wiedzę o Pythonie i jego działaniu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top