OpenJDK (Open Java Development Kit) to otwartoźródłowa implementacja platformy Java Standard Edition (Java SE). Jest to jeden z głównych zestawów narzędzi wykorzystywanych do tworzenia aplikacji w języku Java. OpenJDK zawiera kompilator Javac, biblioteki klas Java, oraz Java Runtime Environment (JRE), który jest niezbędny do uruchamiania aplikacji Java.

Przykład kodu w Java z komentarzami

W poniższym przykładzie pokażemy, jak użyć OpenJDK do stworzenia prostej aplikacji Java, która wyświetla wiadomość na ekranie. Przykład będzie zawierał komentarze w języku polskim wyjaśniające każdą część kodu.

// Klasa główna naszej aplikacji
public class HelloWorld {

  // Główna metoda aplikacji
  public static void main(String[] args) {
    // Utworzenie zmiennej tekstowej
    String message = "Witaj, świecie!"; // Przypisanie wiadomości do zmiennej
    
    // Wywołanie metody wyświetlającej tekst
    printMessage(message); // Przekazanie wiadomości do metody
  }

  // Metoda wyświetlająca przekazaną wiadomość
  public static void printMessage(String message) {
    // Drukowanie wiadomości na ekranie
    System.out.println(message); // Wykorzystanie standardowego wyjścia
  }
}

Wyjaśnienie kodu

 • Klasa HelloWorld: Jest to główna klasa naszej aplikacji, zawierająca wszystkie metody potrzebne do jej działania.
 • Metoda main: Jest to metoda główna, z której rozpoczyna się wykonanie każdej aplikacji Java. Przyjmuje ona tablicę stringów jako argumenty, które mogą być użyte do przekazywania danych wejściowych.
 • Zmienna message: Przechowuje tekst, który chcemy wyświetlić. Został użyty typ String, co jest standardowym typem dla tekstów w Javie.
 • Metoda printMessage: Jest to metoda pomocnicza, która służy do wyświetlania wiadomości. Umożliwia oddzielenie logiki wyświetlania od reszty kodu, co jest przykładem dobrej praktyki programowania.

Podsumowanie

Przykład przedstawiony powyżej pokazuje podstawowe użycie OpenJDK do stworzenia aplikacji Java. OpenJDK jako otwarte oprogramowanie daje programistom dostęp do szerokiej gamy narzędzi niezbędnych do tworzenia i uruchamiania aplikacji Java. Dzięki prostocie i przejrzystości kodu Java, jest to doskonały wybór dla początkujących, jak i zaawansowanych programistów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego  aspektów.

Scroll to Top