Dlaczego Java korzysta z koncepcji literału String?

W języku programowania Java, stringi są jednym z najczęściej używanych typów danych. Są one obiektem klasy String i służą do przechowywania i manipulowania ciągami znaków. Użycie literałów stringowych w Javie przynosi wiele korzyści, w tym prostotę, czytelność oraz optymalizację wydajności dzięki mechanizmowi internowania stringów. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego Java korzysta z tej koncepcji oraz jakie korzyści to niesie.

Przykład użycia literału String

Poniżej znajduje się przykład kodu w Java, który ilustruje jak można używać literałów String w praktycznych zastosowaniach. Kod zawiera komentarze w języku polskim, które wyjaśniają działanie poszczególnych linii.

public class StringExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Utworzenie literału String
    String greeting = "Witaj świecie!"; 
    // Wyświetlenie przywitania
    System.out.println(greeting); 

    // Porównanie dwóch literałów String
    String anotherGreeting = "Witaj świecie!";
    // Sprawdzenie, czy oba literały wskazują na ten sam obiekt
    boolean areSame = greeting == anotherGreeting; 
    // Wyświetlenie wyniku porównania
    System.out.println("Czy oba literały są tym samym obiektem? " + areSame);
    
    // Utworzenie nowego obiektu String z literału
    String newGreeting = new String("Witaj świecie!");
    // Sprawdzenie, czy nowy obiekt i literał to to samo
    boolean areSameObject = greeting == newGreeting; 
    // Wyświetlenie wyniku porównania
    System.out.println("Czy literał i nowy obiekt są tym samym obiektem? " + areSameObject);
  }
}

Wyjaśnienie działania kodu

 • Linia 4-5: Tworzony jest literał String greeting, który przechowuje tekst “Witaj świecie!”. Java umieszcza ten literał w puli stringów, co jest mechanizmem optymalizującym użycie pamięci przez reużywanie instancji.
 • Linia 10-12: Tworzony jest drugi literał anotherGreeting z identycznym tekstem. Dzięki puli stringów, oba literały w rzeczywistości odnoszą się do tego samego obiektu, co sprawia, że porównanie za pomocą == zwraca wartość true.
 • Linia 16-18: Aby utworzyć nowy obiekt String (a nie literał), używamy konstruktora new String(). Ten obiekt nie jest dodawany do puli stringów domyślnie, co oznacza, że mimo identycznego tekstu, jest to inny obiekt niż greeting. Stąd porównanie daje wynik false.

Podsumowanie

Koncepcja literałów String w Javie pozwala na znaczną optymalizację zarówno pod względem wydajności, jak i zużycia pamięci. Pula stringów, która reużywa instancje Stringów o tych samych wartościach, jest kluczowym elementem tej optymalizacji. Przy użyciu literałów String, Java zapewnia większą szybkość działania i mniejsze zużycie zasobów, co czyni ten język wyjątkowo efektywnym narzędziem w rozwoju oprogramowania.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego  aspektów.

Scroll to Top