Definiowanie funkcji w Pythonie

Python, jako jeden z najbardziej popularnych języków programowania, oferuje programistom potężne narzędzia do budowania złożonych aplikacji w prosty i intuicyjny sposób. Jednym z kluczowych elementów programowania w Pythonie jest definiowanie funkcji. Funkcje pozwalają na modularne programowanie, poprzez grupowanie powtarzalnego kodu, co ułatwia zarządzanie programem, jego testowanie i debugowanie. W tym artykule przyjrzymy się, jak definiować funkcje w Pythonie, omówimy podstawy i zaprezentujemy przykład kodu z komentarzami.

Przykład kodu Pythona z definicją funkcji

Zacznijmy od przykładu prostej funkcji, która przyjmuje dwa argumenty i zwraca ich sumę:

# Definicja prostej funkcji w Pythonie

def addTwoNumbers(number1, number2):
  """
  Zwraca sumę dwóch liczb.
  :param number1: Pierwsza liczba do dodania.
  :param number2: Druga liczba do dodania.
  :return: Suma number1 i number2.
  """
  result = number1 + number2
  return result

# Wywołanie funkcji i wyświetlenie wyniku
sum = addTwoNumbers(5, 3)
print("Suma: ", sum)

W tym przykładzie zdefiniowaliśmy funkcję addTwoNumbers, która przyjmuje dwa parametry: number1 i number2. Funkcja oblicza ich sumę, przypisuje ją do zmiennej result i zwraca tę wartość. Następnie wywołujemy funkcję, przekazując jej konkretne wartości (5 i 3) i wyświetlamy wynik.

Kluczowe elementy definicji funkcji

 • Definicja funkcji: Rozpoczyna się od słowa kluczowego def, po którym następuje nazwa funkcji i para nawiasów, w których mogą znajdować się argumenty. Ciało funkcji znajduje się w bloku kodu, który jest wcięty względem definicji.
 • Nazwa funkcji: Powinna być opisowa i zgodna z konwencją camelCase, jeśli składa się z kilku słów.
 • Parametry: Są to zmienne, które funkcja przyjmuje. W powyższym przykładzie są to number1 i number2. Parametry są opcjonalne – funkcja może ich nie mieć.
 • Ciało funkcji: Zawiera kod, który wykonuje operacje definiowane przez funkcję. Może zawierać instrukcje return, które określają wartość zwracaną przez funkcję.
 • Dokumentacja funkcji: String dokumentacyjny (docstring), umieszczony bezpośrednio po definicji funkcji, opisuje, co funkcja robi i jakie ma parametry.

Podsumowanie

Definiowanie funkcji w Pythonie to kluczowy element tworzenia czytelnego, modułowego i łatwego do zarządzania kodu. Funkcje umożliwiają grupowanie kodu, który wykonuje określone zadania, co nie tylko ułatwia jego ponowne użycie, ale także znacznie poprawia czytelność programu. Jak pokazano w przykładzie, definiowanie funkcji jest proste i intuicyjne, co czyni Pythona atrakcyjnym wyborem dla programistów na każdym poziomie zaawansowania. Pamiętanie o stosowaniu opisowych nazw funkcji, dokumentowaniu ich działania oraz odpowiednim definiowaniu parametrów i wartości zwracanych pozwala na tworzenie efektywnego i łatwego do zrozumienia kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top