Dlaczego używamy metody finalize() w Javie?

Metoda finalize() w języku Java odgrywa specyficzną rolę w zarządzaniu pamięcią i jest wywoływana przez Garbage Collector przed usunięciem obiektu z pamięci. Jej głównym celem jest umożliwienie programiście wykonania pewnych operacji czyszczących, zanim obiekt zostanie ostatecznie zniszczony. Metoda ta może być przydatna, na przykład, w sytuacjach, gdy musimy upewnić się, że wszystkie zasoby zewnętrzne, takie jak połączenia z bazami danych czy pliki, zostały zamknięte.

Jednakże, ważne jest zrozumienie, że jej używanie jest obecnie uważane za przestarzałe (deprecated) z kilku powodów. Po pierwsze, nie ma gwarancji, kiedy (lub nawet czy w ogóle) metoda finalize() zostanie wywołana. Po drugie, może to prowadzić do problemów z wydajnością i stabilnością aplikacji.

Przykład użycia metody finalize()

Poniżej znajduje się przykład, w którym tworzymy prostą klasę Resource, która reprezentuje pewien zasób, który musi być zamknięty przed usunięciem obiektu.

public class Resource {
  // Symulacja otwartego zasobu
  private boolean isOpen = true;

  // Metoda do zamknięcia zasobu
  public void close() {
    isOpen = false;
    System.out.println("Zasób został zamknięty.");
  }

  // Finalize jest wywoływane przed usunięciem obiektu
  @Override
  protected void finalize() throws Throwable {
    if (isOpen) {
      close();
    }
    super.finalize();
  }
}

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Resource res = new Resource();
    // Tutaj normalnie używamy zasobu
    // Na końcu programu zasób zostanie zamknięty przez finalize(),
    // jeżeli nie został zamknięty wcześniej
  }
}

Komentarze do kodu:

 • W klasie Resource, definiujemy zmienną isOpen, która informuje nas, czy zasób jest otwarty.
 • Metoda close() służy do “zamykania” zasobu, czyli ustawienia isOpen na false i symulacji tego procesu.
 • Nadpisana metoda finalize() sprawdza, czy zasób nie został zamknięty i jeśli nie, to go zamyka. Jest to swego rodzaju “sieć bezpieczeństwa”, na wypadek, jeśli zasoby nie zostałyby zamknięte w normalnym przepływie programu.

Podsumowanie

Mimo że metoda finalize() może wydawać się przydatna do zarządzania zasobami, powinna być używana z dużą ostrożnością, a lepszym podejściem jest korzystanie z bloków try-with-resources lub explicite wywoływanie metod czyszczących w odpowiednim momencie życia obiektu. Zaleca się unikanie finalize() w nowych projektach ze względu na jej nieprzewidywalność i potencjalne problemy z wydajnością.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego  aspektów.

Scroll to Top