Do czego służy klasa ThreadLocal w Javie?

W wielowątkowych aplikacjach Java, zarządzanie stanem zmiennych między wątkami może być skomplikowane. Klasa ThreadLocal w Javie pozwala na przechowywanie danych w sposób izolowany dla każdego wątku, co oznacza, że każdy wątek ma swoją własną, niezależną instancję zmiennej. Dzięki temu można unikać problemów związanych z dostępem do współdzielonych zasobów.

Przykład użycia ThreadLocal

Poniższy przykład kodu ilustruje, jak można użyć klasy ThreadLocal do przechowywania danych specyficznych dla wątku. Przygotowałem rozbudowany przykład z pełnym opisem działania.

public class ThreadLocalExample {
  // ThreadLocal dla użytkownika, każdy wątek będzie miał swoją kopię
  private static ThreadLocal<String> userThreadLocal = new ThreadLocal<>();

  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie wątków
    Thread thread1 = new Thread(() -> {
      // Ustawienie wartości dla wątku 1
      userThreadLocal.set("Użytkownik1");
      printUser();
    }, "Wątek-1");

    Thread thread2 = new Thread(() -> {
      // Ustawienie wartości dla wątku 2
      userThreadLocal.set("Użytkownik2");
      printUser();
    }, "Wątek-2");

    thread1.start();
    thread2.start();
  }

  private static void printUser() {
    // Pobieranie i drukowanie nazwy użytkownika przechowywanej w ThreadLocal
    String userName = userThreadLocal.get();
    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " : " + userName);
  }
}

Komentarze do kodu

 • ThreadLocal<String> userThreadLocal = new ThreadLocal<>(); – tworzy instancję ThreadLocal, która przechowa ciąg znaków (string), niezależnie dla każdego wątku.
 • userThreadLocal.set("Użytkownik1"); – metoda set ustawia wartość ThreadLocal dla bieżącego wątku.
 • userThreadLocal.get(); – metoda get pobiera wartość przechowywaną w ThreadLocal dla bieżącego wątku.

Podsumowanie

Klasa ThreadLocal jest niezwykle przydatna w aplikacjach wielowątkowych, gdzie różne wątki muszą mieć własne, izolowane wersje zmiennej. Dzięki temu każdy wątek może bezpiecznie operować na swoich danych bez obawy o konflikty i problemy związane z dostępem do współdzielonych zasobów. Użycie tej klasy może znacznie uprościć zarządzanie stanem w aplikacjach wielowątkowych, poprawiając bezpieczeństwo i wydajność programu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego  aspektów.

Scroll to Top