HashTable w Java

HashTable to struktura danych, która przechowuje elementy w formie par klucz-wartość. Umożliwia szybkie wyszukiwanie, wstawianie i usuwanie elementów dzięki wykorzystaniu funkcji hashującej. W Javie, HashTable jest częścią Collections Framework i działa na zasadzie tablicy haszującej.

Przykład użycia HashTable

W naszym przykładzie stworzymy prostą aplikację do zarządzania listą pracowników w firmie, gdzie każdy pracownik ma unikalny identyfikator (ID). Wykorzystamy HashTable do przechowywania i szybkiego dostępu do danych pracowników.

Klasa Employee

Zacznijmy od zdefiniowania klasy Employee, która będzie przechowywać informacje o pracownikach.

// Klasa reprezentująca pracownika
public class Employee {
  String name; // Imię pracownika
  int age; // Wiek pracownika
  String position; // Stanowisko pracownika

  // Konstruktor klasy Employee
  public Employee(String name, int age, String position) {
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.position = position;
  }

  // Metoda do wyświetlania danych pracownika
  public String toString() {
    return "Name: " + name + ", Age: " 
         + age + ", Position: " + position;
  }
}
Użycie HashTable

Następnie użyjemy HashTable do przechowywania i zarządzania pracownikami.

import java.util.Hashtable;

// Klasa do zarządzania pracownikami
public class EmployeeManager {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie HashTable do przechowywania pracowników
    Hashtable<Integer, Employee> employees = new Hashtable<>();

    // Dodawanie pracowników do HashTable
    employees.put(1, new Employee("John Doe", 30, "Developer"));
    employees.put(2, new Employee("Jane Smith", 25, "Designer"));
    employees.put(3, new Employee("Mike Johnson", 40, "Manager"));

    // Wyświetlanie informacji o pracowniku o ID 2
    System.out.println("Employee with ID 2: " + employees.get(2));

    // Usuwanie pracownika o ID 3
    employees.remove(3);

    // Wyświetlanie wszystkich pracowników
    employees.forEach((id, employee) 
        -> System.out.println(id + ": " + employee));
  }
}

Podsumowanie

HashTable w Java jest potężną strukturą danych umożliwiającą efektywne przechowywanie i szybki dostęp do danych w formie par klucz-wartość. Dzięki funkcji hashującej, operacje takie jak wyszukiwanie, wstawianie czy usuwanie elementów mogą być realizowane w bardzo krótkim czasie. W naszym przykładzie, wykorzystanie HashTable do zarządzania listą pracowników pokazało, jak łatwo i skutecznie można zarządzać danymi w aplikacjach Java.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top