Instrukcje warunkowe if, elif w Pythonie

Instrukcje warunkowe to fundamentalne elementy programowania, które pozwalają na wykonanie określonych bloków kodu w zależności od spełnienia zadanych warunków. Python, jako jeden z najpopularniejszych języków programowania, oferuje prostą i intuicyjną składnię do implementacji tych instrukcji. W tym artykule przyjrzymy się bliżej instrukcjom if i elif w Pythonie, które umożliwiają tworzenie skomplikowanych logik warunkowych w prosty i czytelny sposób.

Przykład kodu z instrukcjami if i elif

Rozpocznijmy od prostego przykładu kodu, który zademonstruje, jak używać instrukcji if i elif w Pythonie. Załóżmy, że chcemy napisać program, który ocenia wynik testu i wypisuje odpowiednią ocenę w zależności od liczby punktów.

# Przykład kodu z instrukcjami if, elif

# Zmienna przechowująca liczbę punktów
score = 75

# Instrukcja if sprawdzająca, czy wynik jest >= 90
if score >= 90:
    grade = "A"
# Instrukcja elif sprawdzająca, czy wynik jest >= 80
elif score >= 80:
    grade = "B"
# Kolejna instrukcja elif dla wyniku >= 70
elif score >= 70:
    grade = "C"
# Instrukcja elif dla wyniku >= 60
elif score >= 60:
    grade = "D"
# Instrukcja else dla pozostałych przypadków
else:
    grade = "F"

# Wypisanie oceny
print(f"Twój wynik to: {score}, co oznacza ocenę: {grade}")

W tym przykładzie zdefiniowaliśmy zmienną score, która przechowuje wynik testu. Następnie, używając serii instrukcji if, elif i else, przypisujemy odpowiednią ocenę do zmiennej grade w zależności od wartości score. Na koniec, program wypisuje wynik i przypisaną ocenę.

Jak działają instrukcje if i elif

Instrukcja if jest używana do wykonania bloku kodu tylko wtedy, gdy dany warunek jest prawdziwy. Jeśli warunek nie jest spełniony, program może przejść do instrukcji elif (która jest skrótem od “else if”), aby sprawdzić kolejne warunki. Można użyć wielu instrukcji elif po jednej instrukcji if. Jeżeli żaden z warunków nie jest spełniony, opcjonalna instrukcja else zostanie wykonana.

Podsumowanie

Instrukcje warunkowe if i elif są potężnymi narzędziami w Pythonie, pozwalającymi na tworzenie złożonych logik decyzyjnych w sposób prosty i czytelny. Dzięki nim, programy mogą dynamicznie reagować na różne warunki i podejmować odpowiednie działania. Pamiętaj, że kluczową kwestią przy używaniu tych instrukcji jest zapewnienie, by warunki były wzajemnie wykluczające się tam, gdzie to możliwe, co zapobiega niepotrzebnemu przetwarzaniu i zwiększa czytelność kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top