Instrukcje warunkowe if else w Java

Instrukcje warunkowe if-else w języku Java są podstawowymi elementami sterującymi, które pozwalają na wykonanie różnych bloków kodu w zależności od spełnienia określonych warunków. Są one fundamentem decyzyjnym w programowaniu, umożliwiając tworzenie skryptów reagujących na różne sytuacje. W tej lekcji przyjrzymy się, jak używać instrukcji if-else do kontrolowania przepływu programu w Java, na przykładzie prostego systemu decyzyjnego.

Przykład użycia instrukcji if-else

Rozważmy system, który na podstawie temperatury decyduje, czy dany dzień jest chłodny, umiarkowany czy gorący.

// Klasa Main
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Zmienna przechowująca temperaturę
    int temperature = 20;

    // Sprawdzenie warunków temperatury
    if (temperature < 15) {
      // Blok kodu dla chłodnych dni
      System.out.println("Dzień jest chłodny.");
    } else if (temperature >= 15 && temperature <= 25) {
      // Blok kodu dla umiarkowanych dni
      System.out.println("Dzień jest umiarkowany.");
    } else {
      // Blok kodu dla gorących dni
      System.out.println("Dzień jest gorący.");
    }
  }
}

Aby zilustrować bardziej złożony scenariusz z użyciem wielu instrukcji if-else-if-else, stworzymy system oceny jakości powietrza na podstawie indeksu jakości powietrza (AQI). System ten będzie klasyfikował jakość powietrza jako “Dobrą”, “Umiarkowaną”, “Niezdrową dla wrażliwych grup”, “Niezdrową”, “Bardzo niezdrową” lub “Niebezpieczną” w zależności od wartości AQI.

// Klasa Main do oceny jakości powietrza
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Zmienna przechowująca indeks jakości powietrza (AQI)
    int aqi = 85;

    // Sprawdzenie i klasyfikacja jakości powietrza
    if (aqi <= 50) {
      // Jakość powietrza jest dobra
      System.out.println("Jakość powietrza: Dobra");
    } else if (aqi > 50 && aqi <= 100) {
      // Jakość powietrza jest umiarkowana
      System.out.println("Jakość powietrza: Umiarkowana");
    } else if (aqi > 100 && aqi <= 150) {
      // Jakość powietrza niezdrowa dla wrażliwych grup
      System.out.println("Jakość powietrza:" 
         + " Niezdrowa dla wrażliwych grup");
    } else if (aqi > 150 && aqi <= 200) {
      // Jakość powietrza niezdrowa
      System.out.println("Jakość powietrza: Niezdrowa");
    } else if (aqi > 200 && aqi <= 300) {
      // Jakość powietrza bardzo niezdrowa
      System.out.println("Jakość powietrza: Bardzo niezdrowa");
    } else {
      // Jakość powietrza niebezpieczna
      System.out.println("Jakość powietrza: Niebezpieczna");
    }
  }
}

Ten przykład pokazuje, jak można użyć serii instrukcji if-else-if-else do dokonania bardziej złożonych decyzji w programie Java. System oceny jakości powietrza analizuje wartość AQI i na jej podstawie klasyfikuje jakość powietrza, wykorzystując do tego różne warunki.

Podsumowanie

Instrukcje warunkowe if else  umożliwiają tworzenie skomplikowanych logik decyzyjnych w programowaniu. Przykład z systemem oceny jakości powietrza demonstruje, jak można efektywnie zarządzać różnymi scenariuszami i warunkami. Pamiętaj, że kluczowym aspektem pisania czytelnego kodu jest odpowiednie formatowanie i organizacja instrukcji warunkowych, aby ułatwić zrozumienie logiki programu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top