Jak dokonać głębokiej kopii obiektu w Pythonie?

W dzisiejszych czasach, kiedy programowanie i przetwarzanie danych stają się coraz bardziej złożone, umiejętność efektywnego kopiowania obiektów w Pythonie jest niezbędna dla wielu programistów. W tym artykule omówimy, jak dokonać głębokiej kopii obiektu w Pythonie, zapewniając przy tym pełne zrozumienie mechanizmów stojących za tą operacją.

Głęboka kopia obiektu – wprowadzenie

Kopiowanie obiektów w Pythonie można zrealizować na dwa główne sposoby: płytkie kopie (shallow copy) i głębokie kopie (deep copy). Płytkie kopie tworzą nowy obiekt na najwyższym poziomie, ale nie tworzą kopii zagnieżdżonych obiektów, zamiast tego odnoszą się do tych samych obiektów co oryginał. Głęboka kopia tworzy nowy obiekt oraz rekursywnie nowe kopie wszystkich obiektów znajdujących się wewnątrz.

Przykład zastosowania głębokiej kopii

Aby zrozumieć, jak działa głęboka kopia, przejdźmy przez konkretny przykład kodu.

import copy

# Definiowanie klasy Person
class Person:
  def __init__(self, name, friends):
    self.name = name # Nazwa osoby
    self.friends = friends # Lista przyjaciół (może zawierać inne obiekty Person)

# Tworzenie listy przyjaciół
friends_list = [Person("Alice", []), Person("Bob", [])]

# Tworzenie instancji klasy Person
john = Person("John", friends_list)

# Wykonywanie głębokiej kopii obiektu john
john_deep_copy = copy.deepcopy(john)

# Dodawanie nowego przyjaciela do listy przyjaciół w oryginalnym obiekcie
john.friends.append(Person("Clara", []))

# Wyświetlanie przyjaciół Johna i jego kopii
print("John's friends:", [friend.name for friend in john.friends]) # Wyświetla Alice, Bob, Clara
print("John's deep copy friends:", [friend.name for friend in john_deep_copy.friends]) # Wyświetla tylko Alice, Bob

Dlaczego warto używać głębokich kopii?

Głębokie kopie są szczególnie przydatne, gdy pracujemy z obiektami, które zawierają zagnieżdżone obiekty, takie jak listy, słowniki, a nawet inne niestandardowe obiekty. Umożliwiają one tworzenie całkowicie niezależnych kopii, dzięki czemu zmiany wprowadzone w jednym obiekcie nie wpływają na skopiowany obiekt.

Podsumowanie

Użycie głębokiej kopii w Pythonie jest kluczowym narzędziem w arsenale programisty, umożliwiającym precyzyjną kontrolę nad procesem kopiowania obiektów. Zapewnia to większą elastyczność i bezpieczeństwo w aplikacjach, które wymagają niezależnych wersji obiektów dla różnych operacji. Mimo że głębokie kopiowanie może być bardziej kosztowne pod względem zasobów i wydajności, w wielu przypadkach jest to cena wartą zapłacenia za uniknięcie nieprzewidzianych błędów i zachowanie integralności danych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top