Jak zachowują się pola statyczne obiektu podczas serializacji w Java?

Serializacja w Java to proces konwersji stanu obiektu na strumień bajtów, aby można go było przesyłać przez sieć, zapisywać do pliku lub przechowywać w bazie danych. W przypadku pól statycznych zachowanie jest jednak specyficzne i różni się od zwykłych pól obiektu. W tej lekcji przeanalizujemy, jak pola statyczne są traktowane podczas serializacji i deserializacji w Java.

Przykład kodu

Zacznijmy od prostego przykładu klasy, która implementuje Serializable i posiada zarówno pola statyczne, jak i niestatyczne.

import java.io.*;

// Klasa testowa implementująca Serializable
public class SerializationTest implements Serializable {
  // Pole statyczne
  static int staticField = 10;

  // Pole niestatyczne
  int nonStaticField;

  // Konstruktor ustawiający wartość pola niestatycznego
  public SerializationTest(int value) {
    this.nonStaticField = value;
  }

  // Metoda główna
  public static void main(String[] args) {
    SerializationTest testObject = new SerializationTest(20);

    // Serializacja obiektu
    try (ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(
        new FileOutputStream("object.dat"))) {
      out.writeObject(testObject);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }

    // Zmiana wartości pola statycznego
    staticField = 30;

    // Deserializacja obiektu
    try (ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(
        new FileInputStream("object.dat"))) {
      SerializationTest loadedObject = (SerializationTest) in.readObject();
      System.out.println("Pole statyczne: " + staticField);
      System.out.println("Pole niestatyczne: " + loadedObject.nonStaticField);
    } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Komentarze do kodu

 • static int staticField = 10; // Inicjalizacja pola statycznego.
 • int nonStaticField; // Definicja pola niestatycznego.
 • W metodzie main, najpierw tworzymy obiekt i serializujemy go do pliku. Następnie zmieniamy wartość pola statycznego i deserializujemy obiekt.
 • Po deserializacji, wartość pola statycznego, która jest wyświetlana, to wartość aktualnie przypisana do pola w klasie (staticField = 30;), a nie wartość, która była w momencie serializacji.

Podsumowanie

Pola statyczne nie są częścią stanu obiektu z perspektywy serializacji, ponieważ są one związane z klasą, a nie z konkretnym obiektem. Dlatego też serializacja nie uwzględnia ich stanu – podczas deserializacji wartością pola statycznego jest wartość aktualnie przypisana do tego pola w klasie, niezależnie od tego, jaka wartość była przypisana w momencie serializacji. To ważne zrozumienie, gdyż może wpływać na zachowanie aplikacji, zwłaszcza w rozproszonych systemach.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top