Jak działa HashMap w Java?

HashMap w Java to struktura danych, która przechowuje pary klucz-wartość. Umożliwia szybkie wyszukiwanie, wstawianie i usuwanie elementów, wykorzystując funkcję haszującą do obliczania indeksu, pod którym wartość powinna być przechowywana. Dzięki temu mechanizmowi, operacje takie jak pobieranie lub aktualizacja wartości mogą być wykonywane bardzo szybko.

Jak działa HashMap?

 1. Funkcja Hashująca: Przy dodawaniu nowej pary klucz-wartość, klucz jest przekształcany przez funkcję hashującą na indeks tablicy, gdzie wartość ma być przechowywana.
 2. Rozwiązywanie kolizji: Jeśli dwa klucze mają ten sam indeks hash, HashMap używa listy połączonej (lub jakiejś innej struktury danych) do przechowywania obu wartości w tym samym indeksie.
 3. Redimensionowanie: Gdy współczynnik załadowania (ilość przechowywanych elementów do rozmiaru tablicy) przekroczy określony próg, tablica jest powiększana, a elementy są ponownie haszowane do nowej tablicy, aby zapewnić równomierny rozkład.

Przykład użycia HashMap w Java

W tym przykładzie, zamiast typowych przykładów, stworzymy prosty system zarządzania playlistami muzycznymi, gdzie każda playlista może zawierać różne utwory.

import java.util.HashMap;
import java.util.ArrayList;

public class MusicManager {
  // HashMap przechowująca playlisty
  HashMap<String, ArrayList<String>> playlists = new HashMap<>();

  // Metoda do dodawania nowej playlisty
  public void addPlaylist(String playlistName) {
    playlists.put(playlistName, new ArrayList<String>());
  }

  // Metoda do dodawania utworu do playlisty
  public void addSongToPlaylist(String playlistName, String song) {
    // Pobieranie playlisty
    ArrayList<String> playlist = playlists.get(playlistName);
    if (playlist != null) {
      playlist.add(song);
    } else {
      System.out.println("Playlist does not exist.");
    }
  }

  // Metoda do wyświetlania wszystkich utworów z playlisty
  public void displaySongs(String playlistName) {
    ArrayList<String> playlist = playlists.get(playlistName);
    if (playlist != null) {
      System.out.println("Songs in " + playlistName + ":");
      for (String song : playlist) {
        System.out.println(song);
      }
    } else {
      System.out.println("Playlist does not exist.");
    }
  }
}

Jak korzystać z MusicManager:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    MusicManager manager = new MusicManager();

    // Dodawanie playlist
    manager.addPlaylist("Rock Classics");
    manager.addPlaylist("Jazz Vibes");

    // Dodawanie utworów do playlist
    manager.addSongToPlaylist("Rock Classics", "Stairway to Heaven");
    manager.addSongToPlaylist("Rock Classics", "Bohemian Rhapsody");
    manager.addSongToPlaylist("Jazz Vibes", "Take Five");

    // Wyświetlanie utworów z playlisty
    manager.displaySongs("Rock Classics");
    manager.displaySongs("Jazz Vibes");
  }
}

Podsumowanie

HashMap to potężna struktura danych w Java, która umożliwia efektywne zarządzanie parami klucz-wartość dzięki mechanizmowi haszowania. Jest ona szczególnie przydatna, gdy potrzebujemy szybkiego dostępu do danych na podstawie klucza. W przykładzie zastosowaliśmy HashMap do stworzenia prostego systemu zarządzania playlistami muzycznymi, demonstrując tym samym praktyczne użycie HashMap w realnym scenariuszu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top