Jak działa obsługa błędów w Pythonie?

Obsługa błędów w Pythonie jest kluczowym aspektem programowania, który pozwala na eleganckie radzenie sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami podczas wykonywania kodu. W Pythonie obsługa błędów odbywa się za pomocą wyjątków, które są sygnałami wskazującymi, że wystąpił błąd podczas wykonania programu.

Przykład kodu z obsługą wyjątków

Rozważmy prosty przykład, który pokaże, jak możemy obsługiwać błędy w Pythonie.

try:
  # Prośba o wprowadzenie liczby przez użytkownika
  number = int(input("Wprowadź liczbę: "))
  # Obliczenie odwrotności liczby
  inverse = 1 / number
except ValueError:
  # Obsługa sytuacji, gdy wprowadzona wartość nie jest liczbą
  print("To nie jest prawidłowa liczba.")
except ZeroDivisionError:
  # Obsługa sytuacji, gdy użytkownik wprowadzi zero
  print("Nie można dzielić przez zero.")
else:
  # Blok wykonany, gdy nie wystąpią wyjątki
  print("Odwrotność liczby to:", inverse)
finally:
  # Blok wykonany zawsze, niezależnie od wystąpienia wyjątków
  print("Dziękujemy za skorzystanie z naszego programu.")

Wyjaśnienie

 • try: Ten blok zawiera kod, który może wygenerować wyjątek. Python najpierw próbuje wykonać ten kod.
 • except: Bloki except są używane do przechwytywania i obsługi wyjątków, które mogą zostać zgłoszone w bloku try. W naszym przykładzie obsługujemy dwa typy wyjątków: ValueError, który występuje, gdy wprowadzona wartość nie może być przekonwertowana na liczbę całkowitą, oraz ZeroDivisionError, który występuje podczas próby dzielenia przez zero.
 • else: Blok else wykonuje się tylko wtedy, gdy w bloku try nie wystąpi żaden wyjątek. Jest to dobry sposób na wykonanie kodu, który powinien działać tylko wtedy, gdy nie ma żadnych problemów z kodem w bloku try.
 • finally: Blok finally wykonuje się zawsze po blokach try, except i else, niezależnie od tego, czy wystąpił wyjątek, czy nie. Jest to idealne miejsce na kod, który musi zostać wykonany, na przykład dla zwolnienia zasobów systemowych, zamknięcia plików itp.

Podsumowanie

Obsługa błędów za pomocą wyjątków w Pythonie umożliwia tworzenie bardziej odpornych na błędy i łatwiejszych w utrzymaniu aplikacji. Użycie bloków try, except, else i finally pozwala na precyzyjne kontrolowanie przepływu programu, nawet w obliczu nieoczekiwanych błędów. Dzięki temu programy są bardziej niezawodne i przyjazne dla użytkownika.

Scroll to Top