Zarządzanie pamięcią w Pythonie i automatyczne odśmiecanie (Garbage Collection)

Python, jako język wysokiego poziomu, zapewnia programistom wygodę zarządzania pamięcią dzięki automatycznemu mechanizmowi odśmiecania, znanemu jako Garbage Collection (GC). Ten mechanizm jest kluczowy dla zapewnienia efektywności aplikacji przez automatyczne zwalnianie pamięci, która nie jest już używana. W tym artykule przyjrzymy się, jak działa Garbage Collection w Pythonie, oraz zaprezentujemy przykładowy kod, by lepiej zrozumieć ten proces.

Jak działa Garbage Collection w Pythonie?

Python używa głównie dwóch mechanizmów do zarządzania pamięcią: licznika referencji i generacyjnej garbage collection. Licznik referencji to podstawowa metoda, która śledzi, ile razy dany obiekt jest referencjonowany. Gdy licznik spada do zera, pamięć może być zwolniona. Jednak ten system ma swoje ograniczenia, zwłaszcza w przypadku cyklicznych referencji, co prowadzi do konieczności stosowania bardziej złożonego mechanizmu, jakim jest generacyjne odśmiecanie.

Generacyjne odśmiecanie (Generational Garbage Collection)

Generacyjne odśmiecanie bazuje na hipotezie, że obiekty, które istniały przez długi czas, mają mniejsze prawdopodobieństwo do bycia odśmiecane niż te nowo utworzone. Python dzieli obiekty na trzy “pokolenia” w zależności od tego, jak długo przetrwały. Nowo utworzone obiekty trafiają do pierwszego pokolenia. Kiedy odśmiecanie jest uruchamiane, a obiekty przetrwają, są promowane do kolejnego pokolenia. Im wyższe pokolenie, tym rzadziej jest sprawdzane, co optymalizuje działanie GC.

Przykład działania Garbage Collection

Scroll to Top