Jak możemy zmienić zwykły wątek na wątek typu Daemon w Javie?

W programowaniu Java, wątki mogą być klasyfikowane jako wątki użytkownika lub wątki daemon. Wątki daemon służą głównie jako pomocnicze wątki, które wykonują tło działania systemu lub obsługują zadania nie będące kluczowymi dla głównego przepływu aplikacji. W praktyce, gdy wszystkie wątki użytkownika zostaną zakończone, JVM zakończy działanie, nawet jeśli działają jeszcze wątki typu daemon. Zmiana wątku na typ daemon jest stosunkowo prosta i może być przydatna, kiedy potrzebujemy wątków, które nie powinny blokować zamykania aplikacji.

Przykład zmiany wątku na wątek daemon

Poniżej znajduje się kompletny przykład kodu w Javie, który ilustruje, jak można zmienić zwykły wątek na wątek typu daemon. Komentarze w kodzie pomogą zrozumieć jego działanie:

public class DaemonThreadExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie nowego wątku
    Thread thread = new Thread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        // Pętla nieskończona symulująca długotrwałe zadanie
        while (true) {
          try {
            // Symulacja pracy wątku
            System.out.println("Pracuję...");
            Thread.sleep(1000);
          } catch (InterruptedException e) {
            // Obsługa przerwania wątku
            System.out.println("Wątek został przerwany");
            return;
          }
        }
      }
    });

    // Ustawienie wątku jako daemon
    thread.setDaemon(true);
    // Uruchomienie wątku
    thread.start();

    // Zakończenie metody main po krótkim czasie
    try {
      Thread.sleep(3500);
      System.out.println("Metoda main kończy działanie");
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Komentarze w kodzie:

 • Linia 5-19: Definicja i implementacja interfejsu Runnable w ramach tworzenia nowego wątku.
 • Linia 8-18: run() zawiera pętlę nieskończoną, która symuluje pracę wątku przez wypisywanie komunikatu i uśpienie na 1 sekundę.
 • Linia 21: Wywołanie setDaemon(true) zmienia wątek na typ daemon, co oznacza, że JVM może zakończyć działanie nawet jeśli ten wątek wciąż pracuje.
 • Linia 23: Uruchomienie wątku.
 • Linia 25-31: Główny wątek (main) kończy swoje działanie po około 3,5 sekundy.

Podsumowanie

Zmiana wątku na typ daemon w Javie jest prostym, ale kluczowym mechanizmem, który pozwala na zarządzanie wątkami w tle, które nie blokują zamykania aplikacji. Jest to szczególnie przydatne w aplikacjach, gdzie pewne zadania pomocnicze powinny być przerwane automatycznie po zakończeniu pracy głównych wątków aplikacji.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top