Jak obsługiwać błędy w Pythonie?

Obsługa błędów jest kluczową umiejętnością w programowaniu, która pozwala na tworzenie odpornych na awarie aplikacji. Python, z jego bogatym zestawem narzędzi do obsługi wyjątków, oferuje programistom efektywne sposoby radzenia sobie z błędami podczas wykonywania programu. W tym artykule przyjrzymy się, jak można efektywnie obsługiwać błędy w Pythonie, używając bloków try, except, else i finally.

Przykład obsługi błędów

Załóżmy, że piszemy aplikację, która prosi użytkownika o wprowadzenie liczby, a następnie wykonuje na niej operację matematyczną. Chcemy się upewnić, że nasz program odpowiednio reaguje na różne typy błędów, takie jak błędne dane wejściowe czy dzielenie przez zero. Oto jak możemy to zrobić:

# Prośba o wprowadzenie dwóch liczb i wykonanie dzielenia

try:
  # Pobranie danych od użytkownika
  numerator = float(input("Podaj licznik: "))
  denominator = float(input("Podaj mianownik: "))

  # Wykonanie dzielenia
  result = numerator / denominator

except ValueError:
  # Obsługa błędu, gdy dane wejściowe nie są liczbami
  print("Podano nieprawidłowe dane. Proszę użyć liczb.")
except ZeroDivisionError:
  # Obsługa próby dzielenia przez zero
  print("Nie można dzielić przez zero.")
else:
  # Blok else wykonuje się, gdy nie wystąpił żaden błąd
  print("Wynik dzielenia to:", result)
finally:
  # Blok finally wykonuje się zawsze, niezależnie od tego,
  # czy wystąpiły błędy, czy nie
  print("Dziękujemy za skorzystanie z naszego kalkulatora.")

Komentarze w kodzie wyjaśniają działanie każdego z bloków:

 • try: tutaj umieszczamy kod, który może generować błędy.
 • except: te bloki służą do łapania i obsługi konkretnych błędów.
 • else: wykonuje się tylko, gdy w bloku try nie wystąpił żaden błąd.
 • finally: ten blok wykonuje się zawsze, dając nam możliwość wykonania czyszczenia zasobów lub innych zakończeniowych operacji.

Podsumowanie

Obsługa błędów w Pythonie za pomocą bloków try, except, else i finally umożliwia tworzenie bardziej odpornych i przyjaznych dla użytkownika aplikacji. Poprzez odpowiednią reakcję na wyjątki i nieprzewidziane sytuacje, możemy zapewnić, że nasze programy działają płynnie i bezpiecznie, nawet w obliczu błędów. Pamiętaj, że precyzyjna obsługa wyjątków jest znakiem dobrego programisty i powinna być zawsze stosowana w praktyce.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top