Jakie jest przeznaczenie grup wątków (Thread Groups) w Javie?

Grupy wątków w Javie (ang. Thread Groups) są mechanizmem, który pozwala na zarządzanie grupami wątków jako jedną całością. Umożliwiają one organizację wątków w logicznie powiązane grupy, co pozwala na łatwiejszą kontrolę nad ich życiem i działaniem. W tej lekcji przeanalizujemy, jak można używać grup wątków w praktycznym przykładzie.

Przykład użycia grup wątków w Java

Poniższy przykład ilustruje, jak tworzyć grupy wątków i zarządzać nimi w Javie. Przedstawiony kod skupia się na tworzeniu grupy wątków, dodawaniu wątków do grupy i zarządzaniu ich stanem.

// Klasa główna z metodą main
public class ThreadGroupExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie grupy wątków
    ThreadGroup group = new ThreadGroup("Przykładowa grupa wątków");

    // Tworzenie wątków w grupie
    Thread thread1 = new Thread(group, () -> {
      try {
        // Symulacja długotrwałej operacji
        Thread.sleep(1000);
        System.out.println("Wątek 1 zakończył działanie.");
      } catch (InterruptedException e) {
        System.out.println("Wątek 1 został przerwany.");
      }
    }, "Wątek 1");

    Thread thread2 = new Thread(group, () -> {
      try {
        // Symulacja długotrwałej operacji
        Thread.sleep(1000);
        System.out.println("Wątek 2 zakończył działanie.");
      } catch (InterruptedException e) {
        System.out.println("Wątek 2 został przerwany.");
      }
    }, "Wątek 2");

    // Uruchomienie wątków
    thread1.start();
    thread2.start();

    // Oczekiwanie na zakończenie wszystkich wątków w grupie
    while (group.activeCount() > 0) {
      try {
        // Oczekiwanie 100 ms, aby uniknąć nadmiernego zużycia CPU
        Thread.sleep(100);
      } catch (InterruptedException e) {
        System.out.println("Główny wątek został przerwany.");
      }
    }

    // Wyświetlenie informacji o zakończeniu
    System.out.println("Wszystkie wątki w grupie zakończyły działanie.");
  }
}

Wyjaśnienie kodu

 • Tworzenie grupy wątków: Utworzono obiekt ThreadGroup o nazwie “Przykładowa grupa wątków”. Grupa ta posłuży jako kontener na wątki, które będziemy zarządzać.
 • Tworzenie i uruchamianie wątków: Stworzone zostały dwa wątki (thread1 i thread2), które są przypisane do grupy. Każdy wątek wykonuje symulację długotrwałej operacji, po której wyświetla informację o zakończeniu swojego działania.
 • Zarządzanie wątkami: W pętli sprawdzamy, ile wątków w grupie jest jeszcze aktywnych. Jeśli jakiekolwiek wątki nadal działają, główny wątek czeka 100 ms przed kolejnym sprawdzeniem. Pozwala to na zminimalizowanie zużycia CPU.

Podsumowanie

Grupy wątków w Javie pozwalają na efektywne zarządzanie i kontrolę nad wątkami w ramach jednej grupy. Ułatwiają to poprzez możliwość wykonywania operacji na całej grupie, jak i monitorowanie ich stanu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego  aspektów.

Scroll to Top