Jak przekształcić Listę w Set w Java?

Konwersja typów kolekcji w Javie jest powszechną praktyką, szczególnie gdy chcemy uniknąć duplikatów w danych, które wcześniej były przechowywane w liście. Przekształcenie List w Set pozwala nam uzyskać unikalny zestaw elementów, co jest bardzo przydatne w różnych sytuacjach programistycznych.

Przykład konwersji Listy na Set

Poniższy przykład pokazuje, jak przekształcić obiekt typu List w Set w języku Java. Przeanalizujemy krok po kroku proces konwersji, w tym inicjalizację listy, dodanie elementów, a następnie konwersję na set za pomocą konstruktora HashSet.

import java.util.*;

public class ListToSetConversion {
  public static void main(String[] args) {
    // Inicjalizacja listy z elementami
    List<String> fruitList = new ArrayList<>();
    fruitList.add("jabłko");
    fruitList.add("banan");
    fruitList.add("kiwi");
    fruitList.add("banan"); // Powtórzony element
    
    // Wydrukowanie listy przed konwersją
    System.out.println("Lista przed konwersją: " + fruitList);
    
    // Konwersja Listy na Set
    // HashSet usuwa duplikaty i nie gwarantuje kolejności
    Set<String> fruitSet = new HashSet<>(fruitList);
    
    // Wydrukowanie setu po konwersji
    System.out.println("Set po konwersji: " + fruitSet);
  }
}

W tym kodzie:

 • Tworzymy instancję ArrayList, do której dodajemy kilka elementów, w tym duplikaty.
 • Następnie konwertujemy List na Set poprzez przekazanie listy do konstruktora HashSet. HashSet automatycznie usuwa duplikaty, co jest widoczne w wydruku wyniku.

Podsumowanie

Konwersja z List na Set w Java jest przydatnym sposobem na usunięcie duplikatów z kolekcji danych. Dzięki tej operacji możemy łatwo przekształcić listę elementów w zestaw unikalnych wartości. Wykorzystanie HashSet w tym procesie jest szczególnie efektywne, ponieważ nie tylko eliminuje duplikaty, ale także wykonuje tę operację w efektywny sposób pod względem czasowym, co jest kluczowe w przypadku dużych kolekcji danych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top