Jak sprawdzić, czy ciąg znaków kończy się konkretnym sufiksem w Pythonie?

Sprawdzanie, czy ciąg znaków (string) kończy się określonym sufiksem, jest częstym zadaniem w programowaniu Pythona, szczególnie przy przetwarzaniu tekstu lub w sytuacjach, kiedy logika zależy od konkretnego formatu danych wejściowych. Python oferuje prostą, ale potężną metodę endswith(), która pozwala to zrobić efektywnie i bez zbędnego kodu. W tym artykule pokażemy, jak używać endswith() na praktycznym przykładzie.

Kompletny przykład kodu z użyciem endswith()

Załóżmy, że pracujemy nad skryptem, który przetwarza nazwy plików. Chcemy sprawdzić, czy dany plik ma rozszerzenie .txt. Pokażemy, jak to zrobić używając endswith(), oraz jak obsłużyć różne przypadki.

# Definicja przykładowych nazw plików
file_names = ["dokument.txt", "zdjecie.jpeg", "notatka.txt",
       "raport.pdf", "analiza.txt"]

# Pętla, która iteruje przez listę nazw plików
for file_name in file_names:
  # Sprawdzenie, czy nazwa pliku kończy się na '.txt'
  if file_name.endswith(".txt"):
    # Jeśli tak, wyświetlamy informację
    print(file_name, "jest plikiem tekstowym.")
  else:
    # Jeśli nie, informujemy o innym typie pliku
    print(file_name, "nie jest plikiem tekstowym.")

W tym kodzie iterujemy przez listę nazw plików, a dla każdego z nich sprawdzamy, czy kończy się on na .txt używając metody endswith(). Na podstawie wyniku podejmujemy odpowiednie działanie: wyświetlamy informację, czy plik jest tekstowy, czy nie.

Podsumowanie

Metoda endswith() to wygodne narzędzie do sprawdzania, czy ciąg znaków spełnia określone kryterium zakończenia – na przykład czy plik ma określone rozszerzenie. Jest to szczególnie przydatne w obszarze przetwarzania plików i tekstów. Dzięki prostej syntaktyce i bezpośredniemu sposobowi użycia, endswith() jest nieocenioną funkcją w arsenale każdego programisty Pythona, pozwalającą na pisanie bardziej zrozumiałego i efektywnego kodu

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top