Jak używać klas NumberFormat i DateFormat do formatowania liczb i dat dla konkretnego Locale w Java?

Formatowanie liczb i dat w aplikacjach Java jest często konieczne, aby dostosować wyświetlanie danych do preferencji językowych i regionalnych użytkowników. Klasy NumberFormat i DateFormat z pakietu java.text umożliwiają łatwe dostosowanie formatowania liczb i dat do konkretnych lokalizacji, znanych jako Locale. Poniżej przedstawiam kompletny przykład użycia tych klas w praktyce.

Przykład użycia klas NumberFormat i DateFormat

import java.text.DateFormat;
import java.text.NumberFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Locale;

public class FormattingExample {

  public static void main(String[] args) {
    // Ustawienie lokalizacji na Polskę
    Locale polish = new Locale("pl", "PL");
    
    // Formatowanie liczby z użyciem NumberFormat
    double sampleNumber = 1234567.89;
    NumberFormat numberFormat = NumberFormat.getNumberInstance(polish);
    String formattedNumber = numberFormat.format(sampleNumber);
    System.out.println("Sformatowana liczba: " + formattedNumber); // Wyświetla liczbę w formacie polskim
    
    // Formatowanie daty z użyciem DateFormat
    Date currentDate = new Date();
    DateFormat dateFormat = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.LONG, polish);
    String formattedDate = dateFormat.format(currentDate);
    System.out.println("Sformatowana data: " + formattedDate); // Wyświetla datę w długim formacie polskim
  }
}

Omówienie kodu

 • Lokalizacja: W kodzie ustawiamy lokalizację na Polskę (new Locale("pl", "PL")), aby użyć specyficznych dla Polski formatów liczbowych i datowych.
 • Formatowanie liczby: Używamy NumberFormat.getNumberInstance(polish) do uzyskania instancji NumberFormat dla polskiej lokalizacji, co pozwala na formatowanie liczb w sposób akceptowalny w Polsce.
 • Formatowanie daty: Podobnie, DateFormat.getDateInstance(DateFormat.LONG, polish) zapewnia formatowanie daty zgodnie z polskimi standardami, wykorzystując długi format daty.

Podsumowanie

Użycie klas NumberFormat i DateFormat jest kluczowe dla międzynarodowych aplikacji, które wymagają prezentacji danych numerycznych i dat w formatach zrozumiałych dla użytkowników z różnych regionów. Dzięki Java API, możemy łatwo dostosować te formaty do konkretnych lokalizacji, co znacząco podnosi jakość i użyteczność oprogramowania. Zaprezentowany przykład kodu pokazuje, jak efektywnie można wykorzystać te klasy w praktyce.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top