Jak stworzyć atrybut prywatny w klasie w Pythonie?

Jak stworzyć atrybut prywatny w klasie w Pythonie?

Wstęp: Python, będąc językiem o dużej elastyczności, pozwala programistom na definiowanie atrybutów w klasach jako “publiczne” lub “prywatne”. Atrybuty prywatne są używane do ukrywania danych wewnątrz klasy i zapewnienia, że mogą być one dostępne tylko za pomocą metod wewnątrz tej klasy. To podejście jest znane jako enkapsulacja i jest kluczowym aspektem programowania obiektowego. W Pythonie, aby atrybut był prywatnym, jego nazwa musi rozpoczynać się od podwójnego podkreślenia (__). Przejdźmy przez kompleksowy przykład, aby zobaczyć, jak to działa w praktyce.

Kompletny przykład kodu z użyciem atrybutu prywatnego

Załóżmy, że mamy klasę BankAccount, która reprezentuje konto bankowe z możliwością wpłacania i wypłacania pieniędzy. Chcemy, aby saldo konta było atrybutem prywatnym, tak aby nie mogło być zmienione bezpośrednio z zewnątrz klasy.

class BankAccount:
  def __init__(self, initial_balance):
    # Inicjalizacja prywatnego atrybutu saldo
    # konta z wartością początkową
    self.__balance = initial_balance

  def deposit(self, amount):
    # Wpłata środków na konto
    if amount > 0:
      self.__balance += amount
      print("Wpłacono:", amount)
    else:
      print("Kwota wpłaty musi być większa od 0")

  def withdraw(self, amount):
    # Wypłata środków z konta
    if amount > 0 and amount <= self.__balance:
      self.__balance -= amount
      print("Wypłacono:", amount)
    else:
      print("Nieprawidłowa kwota wypłaty")

  def show_balance(self):
    # Wyświetlenie salda konta
    print("Saldo konta:", self.__balance)


# Tworzenie instancji klasy BankAccount
account = BankAccount(1000)

# Próba dostępu do prywatnego atrybutu z zewnątrz klasy
# Spowoduje to błąd, gdyż atrybut jest prywatny
# print(account.__balance) # To wywoła błąd

# Operacje na koncie
account.deposit(500)
account.withdraw(200)
account.show_balance() # Wypisze saldo konta

Podsumowanie

Stworzenie prywatnego atrybutu w klasie Pythona jest prostym, ale potężnym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych. Dzięki enkapsulacji, programiści mogą ukrywać implementację szczegółów i eksponować tylko te części interfejsu klasy, które są bezpieczne dla użytkownika. To sprawia, że kod jest nie tylko bezpieczniejszy, ale i łatwiejszy w utrzymaniu i rozwoju.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top