Jak utworzyć niestandardowy pakiet zasobów (resource bundle) dla konkretnego ustawienia regionalnego w Javie?

Tworzenie niestandardowego pakietu zasobów w Javie jest kluczowe dla aplikacji wielojęzycznych, które potrzebują dostosowywać treści do różnych ustawień regionalnych. W tym artykule przedstawię kompletny przewodnik na temat tworzenia i używania pakietu zasobów w konkretnym Locale.

Przykład praktyczny

Rozpoczniemy od przygotowania dwóch klas: jednej dla pakietu zasobów i drugiej z metodą main, która użyje tego pakietu.

Krok 1: Utworzenie klasy ResourceBundle dla polskiego Locale

Najpierw utwórzmy klasę ResourceBundle z nazwą Messages_pl, która zawierał będzie polskie tłumaczenia. Klasa ta powinna rozszerzać ListResourceBundle, która jest abstrakcyjną klasą umożliwiającą definicję zasobów w formie listy obiektów.

import java.util.ListResourceBundle;

// Klasa zasobów dla języka polskiego
public class Messages_pl extends ListResourceBundle {
  protected Object[][] getContents() {
    return new Object[][]{
      {"Hello", "Cześć"}, // Powitanie
      {"Goodbye", "Do widzenia"} // Pożegnanie
    };
  }
}
Krok 2: Klasa z metodą main

Następnie stwórzmy klasę Main z metodą main, która użyje naszego pakietu zasobów do wyświetlenia wiadomości w odpowiednim języku.

import java.util.Locale;
import java.util.ResourceBundle;

// Główna klasa programu
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Ustawienie Locale na polski
    Locale.setDefault(new Locale("pl", "PL"));
    
    // Ładowanie pakietu zasobów
    ResourceBundle messages = ResourceBundle.getBundle(
      "Messages", Locale.getDefault());
    
    // Wyświetlanie wiadomości
    System.out.println(messages.getString("Hello")); // Wydrukuj "Cześć"
    System.out.println(messages.getString("Goodbye")); // Wydrukuj "Do widzenia"
  }
}

Podsumowanie

Tworzenie niestandardowego pakietu zasobów w Javie pozwala na efektywne zarządzanie treściami w różnych językach, co jest nieocenione w globalnych aplikacjach. W powyższym przykładzie pokazaliśmy, jak przygotować proste tłumaczenia dla polskiego języka i użyć ich w prostym programie. To tylko początek w eksploracji międzynarodowaniu aplikacji Java.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top