Jak używać moduł os w Pythonie?

Moduł os w Pythonie jest potężnym narzędziem do interakcji z systemem operacyjnym. Umożliwia wykonywanie wielu operacji związanych z systemem plików, takich jak tworzenie, usuwanie plików i katalogów, zmiana bieżącego katalogu pracy, oraz wiele innych. W tym artykule pokażemy, jak skutecznie korzystać z wybranych funkcji modułu os, przedstawiając przykład ich praktycznego zastosowania.

Przykład użycia modułu os

Załóżmy, że chcemy utworzyć skrypt, który sprawdzi, czy w bieżącym katalogu istnieje katalog o nazwie example_dir. Jeśli nie, skrypt ma go utworzyć. Następnie chcemy zmienić bieżący katalog pracy na utworzony katalog, utworzyć w nim plik example.txt, a na koniec wyświetlić listę plików w bieżącym katalogu.

import os # Import modułu os

# Sprawdzenie, czy katalog o nazwie 'example_dir' istnieje
if not os.path.exists('example_dir'):
  os.mkdir('example_dir') # Tworzenie katalogu, jeśli nie istnieje
  print("Utworzono katalog 'example_dir'.")
else:
  print("Katalog 'example_dir' już istnieje.")

# Zmiana bieżącego katalogu pracy na 'example_dir'
os.chdir('example_dir')
print("Zmieniono bieżący katalog pracy na:", os.getcwd())

# Utworzenie pliku 'example.txt' w bieżącym katalogu
with open('example.txt', 'w') as file:
  file.write("To jest przykładowy tekst.") # Zapis do pliku
print("Utworzono plik 'example.txt'.")

# Wyświetlenie listy plików w bieżącym katalogu
print("Lista plików w bieżącym katalogu:", os.listdir('.'))

W powyższym kodzie:

 • Najpierw importujemy moduł os, który daje nam dostęp do jego funkcji.
 • Sprawdzamy, czy katalog example_dir istnieje za pomocą funkcji os.path.exists().
 • Jeśli katalog nie istnieje, tworzymy go przy pomocy os.mkdir().
 • Następnie zmieniamy bieżący katalog pracy na nowo utworzony katalog za pomocą os.chdir() i wyświetlamy jego nazwę za pomocą os.getcwd().
 • Tworzymy plik example.txt, otwierając go w trybie zapisu. Używamy kontekstu with, który gwarantuje prawidłowe zamknięcie pliku po zakończeniu operacji.
 • Na koniec wyświetlamy zawartość bieżącego katalogu za pomocą os.listdir().

Podsumowanie

Moduł os jest niezastąpiony przy pracy z systemem plików i zarządzaniu procesami w Pythonie. Pozwala na pisanie skryptów, które są przenośne między różnymi systemami operacyjnymi, oferując jednolity interfejs do operacji zależnych od systemu. Przedstawiony przykład ilustruje podstawowe operacje na systemie plików, ale moduł os oferuje znacznie więcej funkcji, które warto poznać i wykorzystać w swoich projektach.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top