Jaka jest różnica między klasą zagnieżdżoną a klasą wewnętrzną w Javie?

Java jako język programowania oferuje wiele zaawansowanych funkcji, wśród których znajdują się klasy zagnieżdżone i klasy wewnętrzne. Te dwa typy klas są często mylone, ale pełnią różne role i mają różne właściwości, które wpływają na sposób ich używania i implementacji.

Klasy zagnieżdżone

Klasy zagnieżdżone, nazywane również statycznymi klasami wewnętrznymi, są definiowane wewnątrz innej klasy i mają modyfikator static. Dzięki temu mogą być używane niezależnie od instancji klasy zewnętrznej. Dostęp do nich jest możliwy poprzez odwołanie bezpośrednio do nazwy klasy zewnętrznej.

Klasy wewnętrzne

Klasy wewnętrzne nie mają modyfikatora static i są związane z instancją klasy zewnętrznej. Mogą bezpośrednio korzystać z metod i pól klasy zewnętrznej, również tych prywatnych, co czyni je doskonałym narzędziem do implementacji ukrytych pomocników klasy głównej.

Przykład w Javie

// Klasa zewnętrzna z klasą zagnieżdżoną i klasą wewnętrzną
public class OuterClass {
  private static String staticField = "Pole statyczne";
  private String instanceField = "Pole instancji";

  // Klasa zagnieżdżona (statyczna)
  public static class NestedClass {
    // Metoda drukująca pole statyczne
    public void printStaticField() {
      System.out.println(staticField);
    }
  }

  // Klasa wewnętrzna
  public class InnerClass {
    // Metoda drukująca pole instancji
    public void printInstanceField() {
      System.out.println(instanceField);
    }
  }

  // Główna metoda aplikacji
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie instancji klasy zagnieżdżonej
    OuterClass.NestedClass nestedObject = new OuterClass.NestedClass();
    nestedObject.printStaticField(); // Drukuje: Pole statyczne

    // Tworzenie instancji klasy wewnętrznej
    OuterClass outerObject = new OuterClass();
    OuterClass.InnerClass innerObject = outerObject.new InnerClass();
    innerObject.printInstanceField(); // Drukuje: Pole instancji
  }
}

Komentarze do kodu:

 • W powyższym przykładzie OuterClass zawiera jedną klasę zagnieżdżoną (NestedClass) oraz jedną klasę wewnętrzną (InnerClass).
 • NestedClass jako klasa zagnieżdżona ma dostęp tylko do statycznych pól klasy zewnętrznej, w tym przypadku staticField.
 • InnerClass jako klasa wewnętrzna ma dostęp do wszystkich pól klasy zewnętrznej, w tym instanceField, które nie jest statyczne.
 • Klasa zagnieżdżona jest tworzona bezpośrednio na poziomie klasy, podczas gdy klasa wewnętrzna musi być tworzona przez instancję klasy zewnętrznej.

Podsumowanie

Różnice między klasami zagnieżdżonymi a klasami wewnętrznymi w Javie są kluczowe dla zrozumienia, jak zarządzać widocznością i dostępem do różnych elementów klasy. Klasy zagnieżdżone są idealne do obsługi funkcjonalności, która nie wymaga odniesienia do instancji klasy zewnętrznej, podczas gdy klasy wewnętrzne doskonale nadają się do pracy z instancjami i ich stanami.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top