Jaka jest różnica między klasami String i StringBuilder w Javie?

Java oferuje różne klasy do pracy z tekstami, z których dwie podstawowe to String i StringBuilder. Choć obie klasy służą do przechowywania i manipulowania ciągami znaków, różnią się one pod względem wydajności i sposobu użycia w różnych scenariuszach.

Klasa String

String w Javie jest niemutowalna, co oznacza, że raz utworzony ciąg znaków nie może być zmieniony. Każda operacja, która wydaje się modyfikować ciąg String, tak naprawdę tworzy nowy ciąg i przypisuje go do zmiennej.

Klasa StringBuilder

Z kolei StringBuilder został zaprojektowany do efektywnego tworzenia i modyfikowania ciągów znaków bez tworzenia nowych obiektów z każdą operacją. Jest to możliwe dzięki wewnętrznemu buforowi, który przechowuje ciąg znaków i może być modyfikowany.

Przykład użycia

Poniżej znajduje się przykład pokazujący różnice w działaniu obu klas:

public class StringVsStringBuilder {
  public static void main(String[] args) {
    // Użycie klasy String
    String message = "Java";
    message += " is";
    message += " awesome!";
    System.out.println(message); // Java is awesome!

    // Użycie klasy StringBuilder
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.append("Java"); // Dodanie "Java" do bufora
    sb.append(" is");  // Dodanie " is" do bufora
    sb.append(" awesome!"); // Dodanie " awesome!" do bufora
    System.out.println(sb.toString()); // Java is awesome!
  }
}

Komentarze do kodu

 1. W pierwszym przypadku tworzymy ciąg znaków za pomocą klasy String, gdzie każda operacja dodawania (+=) tworzy nowy obiekt String, co jest mniej wydajne.
 2. W drugim przypadku używamy StringBuilder, który pozwala na dodawanie nowych ciągów do istniejącego bufora bez konieczności tworzenia nowych obiektów, co jest bardziej wydajne.

Podsumowanie

Wydajność i zastosowanie klas String i StringBuilder różnią się znacząco. Podczas gdy String jest najlepszym wyborem dla prostych, niemodyfikowanych tekstów ze względów bezpieczeństwa i łatwości użycia, StringBuilder jest preferowany w sytuacjach, gdzie konieczna jest intensywna manipulacja tekstem. Wybór odpowiedniej klasy zależy od konkretnego przypadku użycia w twojej aplikacji

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego  aspektów.

Scroll to Top