Jaka jest wbudowana baza danych w Pythonie?

Python jako jeden z najpopularniejszych języków programowania na świecie oferuje wiele narzędzi i bibliotek ułatwiających pracę z danymi. Jedną z ciekawych cech Pythona jest obecność wbudowanej bazy danych – SQLite. Dzięki niej, nawet bez instalowania zewnętrznych systemów bazodanowych, można tworzyć, modyfikować i konsultować bazy danych bezpośrednio z poziomu Pythona. W tym artykule przyjrzymy się, jak można wykorzystać SQLite w Pythonie na praktycznym przykładzie.

Przykład użycia SQLite w Pythonie

Załóżmy, że chcemy stworzyć prostą bazę danych do zarządzania książkami w bibliotece. Poniżej znajduje się kompletny kod, który tworzy bazę danych, dodaje do niej informacje o książkach, a następnie wyświetla listę wszystkich książek.

# Importowanie modułu sqlite3
import sqlite3

# Łączenie się z bazą danych (lub jej tworzenie, jeśli nie istnieje)
conn = sqlite3.connect('library.db')

# Tworzenie obiektu cursor, który pozwala wykonywać operacje na bazie
cursor = conn.cursor()

# Tworzenie tabeli books, jeśli nie istnieje
cursor.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS books
         (title TEXT, author TEXT, year_published INT)''')

# Dodawanie książek do tabeli
books = [
  ('Władca Pierścieni', 'J.R.R. Tolkien', 1954),
  ('Harry Potter', 'J.K. Rowling', 1997),
  ('1984', 'George Orwell', 1949)
]
cursor.executemany('INSERT INTO books VALUES (?, ?, ?)', books)

# Zatwierdzenie (commit) zmian
conn.commit()

# Wyświetlanie listy książek
cursor.execute('SELECT * FROM books')
for book in cursor.fetchall():
  print(book)

# Zamykanie połączenia z bazą danych
conn.close()

Jak to działa?

 • Na początku importujemy moduł sqlite3, który umożliwia pracę z bazą danych SQLite w Pythonie.
 • Następnie łączymy się z bazą danych library.db. Jeśli plik bazy danych nie istnieje, zostanie on utworzony.
 • Używając obiektu cursor, tworzymy tabelę books, jeśli jeszcze nie istnieje. Tabela ta będzie przechowywać tytuły książek, ich autorów oraz rok wydania.
 • Wprowadzamy do tabeli przykładowe dane o książkach.
 • Wykonujemy zapytanie SELECT * FROM books, aby pobrać i wyświetlić wszystkie rekordy z tabeli.
 • Na koniec zamykamy połączenie z bazą danych za pomocą conn.close().

Podsumowanie

SQLite w Pythonie to łatwy w obsłudze i wyjątkowo praktyczny mechanizm do zarządzania danymi, idealny zarówno dla małych projektów, jak i do nauki podstaw pracy z bazami danych. Dzięki prostocie SQLite oraz wsparciu, jakie oferuje Python, możliwe jest szybkie implementowanie rozwiązań bazodanowych bez konieczności angażowania zewnętrznych systemów.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top