Jaka jest różnica między kolekcją synchronizowaną a kolekcją współbieżną w Javie?

Wstęp do tematu rozróżnienia kolekcji w Java obejmuje zrozumienie dwóch kluczowych pojęć: kolekcji synchronizowanych oraz kolekcji współbieżnych. Obydwa typy kolekcji są stosowane w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do elementów w środowiskach wielowątkowych, ale różnią się zarówno metodami implementacji, jak i efektywnością działania w różnych scenariuszach.

Przykład użycia kolekcji synchronizowanej i współbieżnej

Zacznijmy od stworzenia przykładu, który pokaże różnice w działaniu obu typów kolekcji. Przykład obejmie scenariusz, gdzie wielu użytkowników próbuje jednocześnie dodać elementy do kolekcji.

import java.util.*;
import java.util.concurrent.*;

public class CollectionExample {
  public static void main(String[] args) {
    // Utworzenie synchronizowanej kolekcji
    List<String> syncList = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());
    
    // Utworzenie kolekcji współbieżnej
    ConcurrentMap<Integer, String> concurrentMap = new ConcurrentHashMap<>();
    
    // Dodawanie elementów w wielu wątkach do synchronizowanej kolekcji
    Thread thread1 = new Thread(() -> {
      for (int i = 0; i < 1000; i++) {
        syncList.add("Element " + i); // Dodanie elementu
      }
    });

    // Dodawanie elementów w wielu wątkach do kolekcji współbieżnej
    Thread thread2 = new Thread(() -> {
      for (int i = 0; i < 1000; i++) {
        concurrentMap.put(i, "Element " + i); // Wstawianie pary klucz-wartość
      }
    });
    
    // Start wątków
    thread1.start();
    thread2.start();

    try {
      thread1.join(); // Czekanie na zakończenie wątku
      thread2.join(); // Czekanie na zakończenie wątku
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }

    System.out.println("Rozmiar synchronizowanej listy: " + syncList.size());
    System.out.println("Rozmiar mapy współbieżnej: " + concurrentMap.size());
  }
}

Komentarze do kodu:

 1. Synchronizowana lista (syncList): Jest to lista, której metody są synchronizowane za pomocą synchronized keyword, co oznacza, że w każdym momencie tylko jeden wątek może modyfikować listę.
 2. Współbieżna mapa (concurrentMap): Jest to specjalna struktura danych zaprojektowana do efektywnego działania w wielowątkowych środowiskach bez potrzeby blokowania całej struktury na czas modyfikacji.

Podsumowanie

Różnica między kolekcją synchronizowaną a współbieżną w Javie polega przede wszystkim na sposobie zarządzania dostępem do zasobów w środowisku wielowątkowym. Kolekcje synchronizowane są prostsze w implementacji, lecz mogą powodować znaczne spowolnienia ze względu na blokowanie dostępu do kolekcji podczas każdej operacji modyfikującej. Kolekcje współbieżne, takie jak ConcurrentHashMap, są złożone w implementacji, ale oferują lepszą skalowalność i wydajność, gdyż minimalizują potrzebę blokowania, umożliwiając tym samym wyższą przepustowość i lepszą obsługę współbieżności.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top