Jakie jest przeznaczenie interfejsu Map w Javie i jakie są jego implementacje?

Interfejs Map w Javie odgrywa kluczową rolę w organizowaniu i zarządzaniu parami klucz-wartość w sposób, który pozwala na szybki dostęp, dodawanie i usuwanie elementów. Jest jednym z najbardziej użytecznych interfejsów w Java Collections Framework. W tej lekcji przyjrzymy się, jakie są główne implementacje interfejsu Map oraz przedstawimy przykład użycia.

Implementacje interfejsu Map

Interfejs Map posiada kilka kluczowych implementacji:

 1. HashMap – najczęściej używana implementacja mapy, która przechowuje elementy bez określonego porządku. Jest szybka i efektywna, ale nie jest synchronizowana.
 2. TreeMap – implementacja bazująca na czerwono-czarnym drzewie binarnym, która przechowuje swoje elementy w porządku sortowanym według naturalnego porządku kluczy lub porządku określonym przez komparator.
 3. LinkedHashMap – podobna do HashMap, ale dodatkowo zachowuje kolejność wstawiania elementów.
 4. Hashtable – jest podobna do HashMap, lecz jest synchronizowana, co czyni ją odpowiednią do użycia w środowiskach wielowątkowych.

Przykład użycia

Poniżej znajduje się przykład użycia HashMap w Javie. Demonstruje podstawowe operacje takie jak dodawanie elementów, dostęp do nich oraz iterację po mapie.

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzenie instancji HashMap
    Map<String, Integer> stockPrices = new HashMap<>();

    // Dodawanie elementów do mapy
    stockPrices.put("Apple", 150);  // Cena akcji Apple
    stockPrices.put("Microsoft", 280); // Cena akcji Microsoft
    stockPrices.put("Google", 2700);  // Cena akcji Google

    // Wyświetlenie ceny akcji Apple
    System.out.println("Cena akcji Apple: " + stockPrices.get("Apple"));

    // Iteracja po elementach mapy
    System.out.println("Ceny akcji:");
    for (Map.Entry<String, Integer> entry : stockPrices.entrySet()) {
      System.out.println(entry.getKey() + ": " + entry.getValue());
    }
  }
}

Komentarze do kodu

 • Map<String, Integer> stockPrices = new HashMap<>(); tworzy nową instancję HashMap, gdzie kluczami są obiekty String, a wartościami Integer.
 • stockPrices.put("Apple", 150); dodaje parę klucz-wartość do mapy.
 • stockPrices.get("Apple"); zwraca wartość powiązaną z kluczem "Apple".
 • Pętla for iteruje po wszystkich wpisach w mapie, gdzie entrySet() zwraca zestaw wszystkich par klucz-wartość.

Podsumowanie

Interfejs Map w Javie jest niezwykle przydatny, gdy potrzebujemy szybkiego dostępu do danych za pośrednictwem kluczy. Jego różne implementacje pozwalają dostosować jego działanie do konkretnych wymagań aplikacji. W powyższym przykładzie zobaczyliśmy, jak łatwo można zarządzać danymi typu klucz-wartość przy użyciu HashMap.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top