Jakie jest zastosowanie klasy Collections w Javie?

Klasa Collections w Javie jest częścią Java Collections Framework i stanowi narzędzie do operowania na standardowych strukturach danych, takich jak listy, zbiory czy mapy. Udostępnia ona zestaw statycznych metod pomocniczych do manipulacji kolekcjami danych. W tej lekcji przyjrzymy się jednemu z tych narzędzi, a mianowicie metodom sortowania.

Przykład użycia klasy Collections

Przykład poniżej zademonstruje, jak można użyć klasy Collections do sortowania listy obiektów. Do celów demonstracyjnych użyjemy listy nazwisk, które zostaną posortowane w porządku alfabetycznym.

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    // Tworzymy nową listę stringów
    List<String> names = new ArrayList<>();

    // Dodajemy elementy do listy
    names.add("Kowalski");
    names.add("Nowak");
    names.add("Wiśniewski");
    names.add("Dąbrowski");

    // Wyświetlamy listę przed sortowaniem
    System.out.println("Przed sortowaniem: " + names);

    // Sortujemy listę za pomocą metody sort z klasy Collections
    Collections.sort(names);

    // Wyświetlamy listę po sortowaniu
    System.out.println("Po sortowaniu: " + names);
  }
}

Komentarze do kodu:

 • Linie 3-5: Importujemy wymagane klasy.
 • Linia 7-8: Definiujemy klasę Main oraz metodę main, która jest punktem startowym każdego programu Java.
 • Linia 10: Tworzymy nową listę names, która przechowuje obiekty typu String.
 • Linie 12-15: Dodajemy nazwiska do listy metodą add.
 • Linia 18: Wyświetlamy zawartość listy przed sortowaniem.
 • Linia 21: Używamy metody sort z klasy Collections do sortowania listy. Java używa domyślnego porządku alfabetycznego dla stringów.
 • Linia 24: Wyświetlamy zawartość listy po sortowaniu.

Podsumowanie

Klasa Collections jest niezwykle przydatna, gdy potrzebujemy wykonać różnego rodzaju operacje na kolekcjach, takie jak sortowanie, przeszukiwanie czy odwracanie kolejności elementów. Jak widać na przykładzie, użycie tej klasy pozwala na znaczące uproszczenie kodu, uczynienie go bardziej czytelnym oraz efektywnym. Wykorzystanie gotowych, zoptymalizowanych metod z biblioteki standardowej Java zwiększa nie tylko produktywność, ale również niezawodność aplikacji.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top