Jakie są różnice między Collection a Collections w Javie?

W Javie często spotykamy się z pojęciami Collection i Collections, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się bardzo podobne, ale w rzeczywistości służą zupełnie innym celom. W tym artykule omówimy kluczowe różnice między tymi dwoma konceptami, zilustrujemy je przykładem kodu w Java, oraz wyjaśnimy, jak każde z nich jest wykorzystywane w praktyce.

Collection

Collection jest interfejsem w Java, który stanowi podstawę dla wszystkich kolekcji w Java Collections Framework. Definiuje on ogólne metody, które są wspólne dla różnych typów kolekcji, takich jak listy, zbiory czy kolejki. Interfejs Collection jest więc fundamentem, na którym opierają się klasy takie jak ArrayList, HashSet czy PriorityQueue.

Collections

Z kolei Collections to klasa pomocnicza, która dostarcza statyczne metody do manipulacji lub operacji na obiektach kolekcji, takich jak sortowanie, wyszukiwanie i odwracanie kolejności elementów. Klasa Collections nie jest przeznaczona do tworzenia obiektów; jej głównym celem jest dostarczenie narzędzi ułatwiających pracę z kolekcjami.

Przykład użycia

Aby lepiej zrozumieć różnice, przyjrzyjmy się przykładowi kodu, który używa zarówno interfejsu Collection, jak i klasy Collections.

import java.util.*;

public class CollectionVsCollections {
  public static void main(String[] args) {
    // Utworzenie listy typu String
    List<String> list = new ArrayList<>();
    
    // Dodanie elementów do listy
    list.add("Apple");
    list.add("Banana");
    list.add("Cherry");
    
    // Wyświetlenie listy przed sortowaniem
    System.out.println("Przed sortowaniem: " + list);
    
    // Użycie metody sort z klasy Collections
    Collections.sort(list);
    
    // Wyświetlenie listy po sortowaniu
    System.out.println("Po sortowaniu: " + list);
    
    // Wyszukiwanie elementu w liście
    int index = Collections.binarySearch(list, "Banana");
    System.out.println("Indeks Banana: " + index);
  }
}

Komentarze do kodu:

 1. Importujemy niezbędne pakiety (java.util.*).
 2. Tworzymy klasę CollectionVsCollections.
 3. Metoda main jest punktem wejściowym programu.
 4. Tworzymy ArrayList przechowującą obiekty typu String.
 5. Dodajemy elementy do listy za pomocą metody add.
 6. Przed sortowaniem, wyświetlamy zawartość listy.
 7. Używając metody sort z klasy Collections, sortujemy listę.
 8. Po sortowaniu, wyświetlamy nową zawartość listy.
 9. Szukamy elementu “Banana” za pomocą metody binarySearch i wyświetlamy jego indeks.

Podsumowanie

Jak widać, Collection jest interfejsem, który pozwala na pracę z różnymi typami kolekcji, podczas gdy Collections to klasa pomocnicza, która oferuje statyczne metody do operacji na tych kolekcjach. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania kolekcji w Javie.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego  aspektów.

Scroll to Top