Kolejne przydatne funkcje łańcuchów znaków w Java

Java oferuje bogaty zestaw funkcji do pracy z łańcuchami znaków (stringami), co ułatwia manipulację tekstem i sprawdzanie jego zawartości. W tej lekcji przyjrzymy się niektórym z tych funkcji, takim jak trim, isEmpty, isBlank, startsWith, endsWith, replaceAll, oraz metodom do przycinania łańcuchów znaków z przodu i z tyłu (stripLeading, stripTrailing). Te metody są niezwykle przydatne w codziennej pracy programisty.

Przykład użycia funkcji łańcuchów znaków

W tym przykładzie zastosujemy różne funkcje do manipulacji i sprawdzania łańcuchów znaków na przykładzie prostego programu, który analizuje dane wejściowe użytkownika.

Klasa StringExamples.java
public class StringExamples {
  public static void main(String[] args) {
    String greeting = " Witaj, świecie! ";
    
    // Usuwanie białych znaków z początku i końca
    // łańcucha znaków
    String trimmedGreeting = greeting.trim();
    
    // Sprawdzanie, czy łańcuch znaków jest pusty
    boolean isEmpty = trimmedGreeting.isEmpty();
    
    // Sprawdzanie, czy łańcuch znaków jest pusty
    // lub zawiera same białe znaki
    boolean isBlank = trimmedGreeting.isBlank();
    
    // Sprawdzanie, czy łańcuch znaków zaczyna się od "Witaj"
    boolean startsWithHello = trimmedGreeting.startsWith("Witaj");
    
    // Sprawdzanie, czy łańcuch znaków kończy się na "świecie!"
    boolean endsWithWorld = trimmedGreeting.endsWith("świecie!");
    
    // Zastępowanie wszystkich wystąpień "świecie" na "Java"
    String replacedGreeting = 
          trimmedGreeting.replaceAll("świecie", "Java");
    
    // Wyświetlanie wyników
    System.out.println("Oryginalne przywitanie: " + greeting);
    System.out.println("Przywitanie po trim: " + trimmedGreeting);
    System.out.println("Czy pusty: " + isEmpty);
    System.out.println("Czy pusty lub białe znaki: " + isBlank);
    System.out.println("Czy zaczyna się od 'Witaj': " 
          + startsWithHello);
    System.out.println("Czy kończy się na 'świecie!': " 
          + endsWithWorld);
    System.out.println("Przywitanie po replaceAll: " 
          + replacedGreeting);
  }
}

Omówienie funkcji

 • trim(): Usuwa białe znaki z początku i końca łańcucha znaków.
 • isEmpty(): Zwraca true, jeśli łańcuch znaków jest pusty.
 • isBlank(): Zwraca true, jeśli łańcuch znaków jest pusty lub zawiera same białe znaki (Java 11+).
 • startsWith(String prefix): Sprawdza, czy łańcuch znaków zaczyna się od podanego prefiksu.
 • endsWith(String suffix): Sprawdza, czy łańcuch znaków kończy się podanym sufiksem.
 • replaceAll(String regex, String replacement): Zastępuje wszystkie fragmenty łańcucha znaków pasujące do podanego wyrażenia regularnego, podanym ciągiem znaków.

Podsumowanie

Funkcje łańcuchów znaków w Java ułatwiają manipulację i analizę tekstu, pozwalając na bardziej efektywne i czytelne kodowanie. W tej lekcji omówiliśmy kluczowe metody, takie jak trim, isEmpty, isBlank, startsWith, endsWith, replaceAll, które powinny znaleźć się w arsenale każdego programisty Javy.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top