Operatory logiczne w Java

Operatory logiczne w Java są używane do łączenia wyrażeń boolowskich (prawda/fałsz) i tworzenia złożonych warunków decyzyjnych. Są kluczowym elementem kontrolowania przepływu programu w aplikacjach Java. W tej lekcji przyjrzymy się operatorom: AND (&&), OR (||), NOT (!), oraz ich zastosowaniu w praktycznym przykładzie.

Przykład użycia operatorów logicznych

Załóżmy, że tworzymy system do monitorowania warunków środowiskowych dla rośliny, który decyduje, czy roślina potrzebuje wody. Użyjemy operatorów logicznych do oceny, czy temperatura jest odpowiednia i czy jest dzień, aby zadecydować o podlaniu rośliny.

Struktura projektu
 • PlantMonitor.java – główna klasa aplikacji
 • Environment.java – klasa do reprezentacji warunków środowiskowych
Klasa Environment.java
public class Environment {
  // Temperatura w stopniach Celsjusza
  private double temperature;
  // Czy jest dzień
  private boolean isDaytime;

  // Konstruktor
  public Environment(double temperature, 
            boolean isDaytime) {
    this.temperature = temperature;
    this.isDaytime = isDaytime;
  }

  // Getter dla temperatury
  public double getTemperature() {
    return temperature;
  }

  // Getter dla isDaytime
  public boolean isDaytime() {
    return isDaytime;
  }
}

Podsumowanie

Operatory logiczne w Java pozwalają na tworzenie złożonych warunków decyzyjnych przez łączenie prostych wyrażeń boolowskich. Są one niezbędne do kontrolowania przepływu programu i podejmowania decyzji w oparciu o różne warunki. W przykładzie pokazaliśmy, jak można użyć operatorów && (AND) i || (OR) do oceny, czy roślina potrzebuje wody, bazując na temperaturze i tym, czy jest dzień. Takie podejście jest szczególnie użyteczne w aplikacjach, które muszą reagować na zmienne warunki środowiskowe.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top