Operatory matematyczne w Java

Operatory matematyczne w Java są fundamentem do wykonywania operacji arytmetycznych na zmiennych i wartościach. Java oferuje szereg operatorów, takich jak dodawanie (+), odejmowanie (-), mnożenie (*), dzielenie (/) oraz reszta z dzielenia (%), które pozwalają na przeprowadzanie podstawowych obliczeń matematycznych. W tej lekcji omówimy, jak używać tych operatorów na praktycznym przykładzie.

Przykład użycia operatorów matematycznych

W naszym przykładzie stworzymy prostą aplikację kalkulatora, która wykorzystuje operatory matematyczne do wykonania podstawowych operacji arytmetycznych.

Klasa Calculator

Stworzymy klasę Calculator, która zawiera metody do dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i obliczania reszty z dzielenia.

// Klasa Calculator
public class Calculator {

  // Metoda do dodawania
  public int add(int a, int b) {
    // Zwraca sumę a i b
    return a + b;
  }

  // Metoda do odejmowania
  public int subtract(int a, int b) {
    // Zwraca różnicę a i b
    return a - b;
  }

  // Metoda do mnożenia
  public int multiply(int a, int b) {
    // Zwraca iloczyn a i b
    return a * b;
  }

  // Metoda do dzielenia
  public double divide(int a, int b) {
    // Zwraca iloraz a i b
    return (double) a / b;
  }

  // Metoda do obliczania reszty z dzielenia
  public int modulo(int a, int b) {
    // Zwraca resztę z dzielenia a przez b
    return a % b;
  }
}
Główna klasa aplikacji

Następnie, tworzymy główną klasę aplikacji, która używa klasy Calculator do wykonania przykładowych obliczeń.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Java w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top