Operatory matematyczne w Pythonie

W tej lekcji przyjrzymy się operatorom matematycznym dostępnym w Pythonie, języku o dynamicznym typowaniu, co oznacza, że typ zmiennej jest rozpoznawany w trakcie wykonywania programu, a nie w momencie jego kompilacji. Przeanalizujemy podstawowe operatory, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, reszta z dzielenia, potęgowanie oraz operatory zaokrąglania. Ponadto, pokażemy, jak Python radzi sobie z różnymi typami danych przy użyciu tych operatorów, co jest kluczowe dla zrozumienia elastyczności i mocy tego języka programowania.

Całkowity przykład kodu Pythona z komentarzami

Poniżej znajduje się przykład kodu, który ilustruje użycie podstawowych operatorów matematycznych w Pythonie.

# Dodawanie
sum = 7 + 3
print("Suma: ", sum)

# Odejmowanie
difference = 10 - 3
print("Różnica: ", difference)

# Mnożenie
product = 7 * 3
print("Iloczyn: ", product)

# Dzielenie
quotient = 10 / 3
print("Iloraz: ", quotient)

# Reszta z dzielenia (modulo)
remainder = 10 % 3
print("Reszta z dzielenia: ", remainder)

# Potęgowanie
power = 2 ** 3
print("Potęga: ", power)

# Dzielenie całkowite
integerDivision = 10 // 3
print("Dzielenie całkowite: ", integerDivision)

Opis działania operatorów

  • Dodawanie (+): Sumuje dwie wartości.
  • Odejmowanie (-): Odejmuje jedną wartość od drugiej.
  • Mnożenie (*): Mnoży dwie wartości.
  • Dzielenie (/): Dzieli jedną wartość przez drugą, wynik jest zawsze liczbą zmiennoprzecinkową.
  • Reszta z dzielenia (%): Zwraca resztę z dzielenia dwóch wartości.
  • Potęgowanie (**): Podnosi liczbę do określonej potęgi.
  • Dzielenie całkowite (//): Dzieli jedną wartość przez drugą, zwracając tylko część całkowitą wyniku, bez części dziesiętnej.

Dynamiczne typowanie w Pythonie

Python jest językiem o dynamicznym typowaniu, co oznacza, że typ danych zmiennej jest ustalany w trakcie wykonania programu. Dzięki temu programiści mogą używać tych samych operatorów matematycznych dla różnych typów danych (na przykład dla liczb całkowitych i zmiennoprzecinkowych), a Python dynamicznie określi, jakie działania wykonać. To sprawia, że praca z Pythonem jest szybka i elastyczna, ale wymaga też zrozumienia, jak różne typy danych są obsługiwane podczas operacji matematycznych.

Podsumowanie

W tej lekcji omówiliśmy podstawowe operatory matematyczne dostępne w Pythonie i pokazaliśmy, jak mogą być one używane w prostym kodzie. Przeanalizowaliśmy również, jak dynamiczne typowanie w Pythonie wpływa na operacje matematyczne, co jest ważnym aspektem programowania w tym języku. Zrozumienie tych podstawowych koncepcji jest kluczowe dla każdego, kto chce efektywnie programować w Pythonie.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top