Operatory przypisania w Pythonie

Python jest dynamicznym językiem programowania, który ułatwia pisanie kodu przez swoją prostotę i elastyczność. Jednym z fundamentalnych aspektów, które ułatwiają pracę w Pythonie, są operatory przypisania. Umożliwiają one przypisanie wartości do zmiennych w sposób wydajny i zrozumiały. W tym artykule omówimy różne operatory przypisania dostępne w Pythonie, zaprezentujemy przykłady kodu i pokażemy, jak mogą one ułatwić programowanie.

Przykład kodu z operatorami przypisania

Zacznijmy od prostego przykładu kodu, który używa różnych operatorów przypisania.

# Prosty przykład przypisania wartości
number = 10

# Dodawanie i przypisanie
number += 5 # Równoważne number = number + 5

# Odejmowanie i przypisanie
number -= 2 # Równoważne number = number - 2

# Mnożenie i przypisanie
number *= 3 # Równoważne number = number * 3

# Dzielenie i przypisanie
number /= 4 # Równoważne number = number / 4

# Przypisanie reszty z dzielenia
number %= 5 # Równoważne number = number % 5

# Podnoszenie do potęgi i przypisanie
number **= 2 # Równoważne number = number ** 2

# Dzielenie całkowite i przypisanie
number //= 3 # Równoważne number = number // 3

print(number) # Wypisuje wynik

Rodzaje operatorów przypisania

Operatory przypisania w Pythonie to nie tylko proste =, ale również operatory kombinowane, które łączą operacje arytmetyczne lub bitowe z przypisaniem. Oto one:

 • =: prosty operator przypisania.
 • +=: dodaje wartość po prawej stronie do zmiennej po lewej i przypisuje wynik.
 • -=: odejmuje wartość po prawej stronie od zmiennej po lewej i przypisuje wynik.
 • *=: mnoży zmienną po lewej przez wartość po prawej i przypisuje wynik.
 • /=: dzieli zmienną po lewej przez wartość po prawej i przypisuje wynik.
 • %=: przypisuje resztę z dzielenia zmiennej po lewej przez wartość po prawej.
 • **=: podnosi zmienną po lewej do potęgi wartości po prawej i przypisuje wynik.
 • //=: wykonuje dzielenie całkowite zmiennej po lewej przez wartość po prawej i przypisuje wynik.
 • &=, |=, ^=, <<=, >>=: stosuje operacje bitowe (AND, OR, XOR, przesunięcie w lewo, przesunięcie w prawo) i przypisuje wynik.

Podsumowanie

Operatory przypisania w Pythonie znacząco upraszczają kod, czyniąc go bardziej zrozumiałym i krótkim. Umożliwiają one efektywne modyfikowanie wartości zmiennych bez konieczności powtarzania ich nazwy. Dzięki dynamicznej naturze Pythona, operatory te są szczególnie przydatne w różnorodnych scenariuszach programistycznych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs video Python w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top